Sket siden d. 23. sep. 2017

Hvad er der sket siden trom­pet­festen i 2017? Der er sket rigtig meget. Og jeg ved slet ikke alt. Husk, der er altid en for­bered­el­ses­tid før noget bliver synlig for os. Vi ser ikke det, der foregår i det skjulte. Vi ser bare de synlige tegn af mørkets ger­ninger.

Verden var blevet erobret før efteråret 2019

Hvornår slap de corona-virus ud? Var det ikke i efter­året 2019? Hvad skete der så? Frygt, freden blev taget væk fra jorden, mange mennesker var bange. Før de slap virussen ud, havde der selv­føl­gelig været en for­be­red­el­ses­tid.

1. segl – 2017 / 2018

Efter d. 23. sep­tember 2017 er verden blevet erobret. Den hvide rytter ero­brede verden, og næsten alle gjorde det samme, da vi­russen kom. Altså var verden blevet erobret før efter­året 2019. Altså i løbet af de første 2 år efter Åben­baringen 12 tegnet i 2017. Desuden havde de jo også fået det, de ville have i vacci­nerne lavet klar. Buen, toxon med giften, blev gjort klar.

2. segl – 2018 / 2019

Det 2. segl, den anden rytters værk, begyndt at slå igennem efter efter­året 2020. Så har der måske været 1-2 års for­be­red­else før det. Det er så efter trom­pet­festen i 2018. Da de slap de corona-virus ud i efter­året 2019, hvad skete der så? Frygt, freden blev taget væk fra jorden, mange men­nesker var bange. Medi­erne gjorde et godt stykke arbejde med at sprede frygt. Den store mund talte.

Så begyndte de at snakke om vac­ciner, da vi­russen var kommet. Så gik der et års tid med det. Den 2. rytter fik at tage freden væk fra jorden og men­neskene skulle myrde hinanden. For­bered­else fra efter­året 2018 og slog igennem efter efter­året 2020, hvor de så be­gyndte at vac­ci­nere. Hvad skete der så?


Mennesker dør af vaccinen

Så begyndte men­nesker at dø. D. 23. feb. 2021 læste jeg en beret­ning om de­mente men­nesker på et plejehjem i Berlin, som de havde tvunget til COVID-19 vaccine, og efter­føl­gende døde 8 ud af de 31 og 11 blev alvorligt syge. Der så jeg pludselig: De myrder hinanden! Med en såkaldt vaccine. Men­nesker har ikke fred i hjertet, de er bange, og derfor myrder de nu hinanden med en såkaldt vaccine. – Kan du se det?

Så skrev jeg min side med “Vilde tanker“. Som jeg siden måtte erfare, at de var slet ikke så vilde endda. Jeg vidste ikke de ting dengang, som jeg ved nu, om hvad ordene i grundteksten faktisk betyder.


3. segl – 2019 / 2020

Da folk så var blevet vaccineret med “de to stik”, så var det ikke nok, og de skulle have igen. Jerry Toney siger, at åg er en bedre over­sæt­telse end vægt i Åb. 6.5. Nu kommer men­nesker under et åg af træl­dom. De må trælle for dem, de har valgt at adlyde. Det 3. segl er så trældom og mangel af mad. Det er begyndt at slå igennem efter efter­året 2021.

4. segl – 2020 / 2021

Nu kommer døden og dødsriget følger efter. Om det så betyder, at de, der dør, kommer i dødsriget, tør jeg ikke udtale mig om. Men det er ikke vejen til Himmelen, det er helt sikkert. Der dør mange flere men­nesker, end der plejer. Over­døde­lig­heden stiger. Myn­dig­hederne og medi­erne gør bare alt, hvad de kan, for at skjule det. Det kommer nok ført til at slå rigtig igennem efter trom­pet­festen her i 2022, for at følge mønsteret fra de andre år.


Pause

Det er tilsyneladende ikke så voldsomt lige for tiden, som det har været. Hvorfor mon det? Jeg tror, det er p.g.a., hvad der står i Åb. 7.1-3. Hvor der står om 4 (gode) engle, der står og holder jordens 4 vinde (ånder) tilbage, for at de ikke skal skade jord, hav eller træer, før de 144.000 er blevet beseg­lede på deres pander.

Jeg tror, at det er den tilsyneladende pause, der er i ond­skaben lige nu. Og jeg tror, at ond­skaben vender fryg­telig tilbage efter bort­ryk­kelsen. Jeg tror, at det er “De fire onde væsner“, som, jeg også tror, er “De faldne gude­sønner“, der er de 4 vinde/­ånder, der holdes tilbage.


5. segl – 2021 / 2022

Om det 5. segl kan være blevet åbnet til trom­pet­festen i 2021, eller det kan blive åbnet her i 2022  til trom­pet­festen, så tror jeg, at det kan blive til bort­ryk­kelsen her i 2022. For der er efter­hånden så mange andre tegn på, at det vil ske i år. Jeg er ved at skrive nogle sider om det (men de er ikke færdige endnu): – Jesu brud skal hentes

6. segl – 2022 / 2023

De mennesker, som er blevet ladt tilbage her på jorden, må jo så se, hvad der sker her på jorden, når det 6. segl bliver åbnet.

7. segl – 2023 / 2024

Hvis du er på jorden til den tid, så må du jo se, hvad der kommer til at ske.