Skiller fra Gud

Der er ting, der skiller os fra Gud. Der er intet, der kan skille os fra Guds kærlighed, nej, men der er ting, der kan skille os fra Gud.

Intet kan skille os fra Guds kærlighed

Der står,  at intet kan skille os fra Guds kær­lighed. Og selv­følgelig er det sandt, fordi det står i Guds ord. Rom. 8.35: Hvem vil kunne skille os fra Kristi kær­lighed? Trængsel eller angst eller for­følgelse eller sult eller nøgenhed eller fare eller sværd? Og Rom. 8.38-39: Thi jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller ånde­magter eller noget nu­værende eller noget til­kom­mende eller kræfter eller det høje eller det dybe eller nogen anden skabning vil kunne skille os fra Guds kær­lighed i Kristus Jesus, vor Herre. – Der står ikke: Intet kan skille os fra Gud!

Der er ingen ting, der kan skille os fra Guds kærlighed. Men vi kan altså ikke bare erstatte ordet Guds kærlighed med Gud og sige, at der er intet, der kan skille os fra Gud. For det er altså løgn. Der er mange ting, der kan skille os fra Gud.

Gud elsker alle

Gud elsker alle mennesker. Og jeg tror ikke, at Gud elsker nogen mere end andre. For hos Gud er der ikke personsanseelse. Gud elsker alle, uanset om de har taget imod Jesus som frelser eller ej. Bliver alle mennesker så frelst? Nej, det gør alle ikke, for alle vil ikke tage imod Jesus som frelser. Men Gud elsker alle uanset.

Gud er . . .

Gud er kærlighed. Ja, ingen tvivl om det. Det betyder bare ikke, at Guds kærlighed er = Gud. – Guds kærlighed er ≠ Gud. – Jeg ved ikke, om der er nogen, der farer op af stolen nu. Men der er mange ting Gud er. Kærlighed er en af de vig­tigste ting, vi kan have, vig­tigere end tro og håb. Men Gud er ikke kun kær­lighed. – Gud er hellig. – Gud er ret­færdig. – Gud er dommer. – Og Gud dømmer synd og uretfærdighed. Jesus er vores frelser. Hel­lig­ånden er vores vej­leder.

Guds kærlighed er ikke . . .

Guds kærlighed er ikke = Gud. – Guds kær­lighed er ikke = hans vel­behag. – Guds kær­lighed er ikke = hans vel­sig­nelse. – Guds kær­lighed er ikke = hans nærvær. – Guds kær­lighed er ikke = at have sit navn ind­skrevet i Livets bog. Guds velbehag er en følge af at adlyde ham, og det er Guds velsignelse også.

At være frelst eller ej

Guds kærlighed er alle genstand for, uanset om de har taget imod frelsen gennem Jesu fuld­bragte værk på Golgata eller ej. At være gen­stand for Guds kær­lighed be­tyder altså ikke at være frelst. Vi kan ikke bare er­statte Guds kær­lighed med Gud og sige, at der er intet, der kan skille os fra Gud. For der er ting, der kan skille os fra Gud. Synd skiller. Synd er: at ikke tro på Jesus som Guds søn, og at ikke have taget imod ham som frelser. Vi må bekende Jesus som herre, som Kristus og som Guds søn og tro på ham og hans ord og at Gud opvakte ham fra de døde.

Fortsætter næste side med – Gud tåler ikke . . .