Som en tyv om natten – Mark Biltz

Mark Biltz har også noget at fortælle om: “Som en tyv om natten”.

Mark Biltz spørger her: “Is he coming as a thief in the night?” – Kommer han som en tyv om natten? – Video­klippet er fra talen d. 13. august 2022. Ja, for nogen bliver det som en tyv om natten.

Højde­punkt: “En tyv om natten” – High­light: “A thief in the Night” – 4:17 – fra d. 12. april 2022.

Herrens vredes dag

Hvad kommer som en tyv om natten? I 1. Tess. 5.1-3 ser vi, at det er Herrens dag, der kommer som en tyv om natten. Zef. 2.3: Søg Herren (YHWH), alle I ydmyge i landet, som holder hans bud, søg retfærd, søg yd­myghed! Måske kan I skjule jer på Herrens (YHWH) vredes dag. – Vil du gerne skjule dig på Guds vredes dag? Så søg Gud, hold hans bud, adlyd hans ord, gør ret­færdige ger­ninger og vær ydmyg! Du kan ikke både gøre ret­færdige ger­ninger og uret­færdige ger­ninger samtidig. Om­ven­delse fra AL synd ER nød­vendig. Det er de ydmyge Gud giver nåde ikke det stolte.

Om Herrens dag, fra en anden under­visning (3:51) ud fra Tess. 5.1-5.

Hvem kommer Jesus til som en tyv om natten?

Husk, hvordan du tog imod ordet og hørte det. Hold fast ved det og om­vend dig. Hvis du ikke vågner op, vil Gud komme som en tyv, og du vil ikke vide, hvornår han kommer over dig. Læs Åb. 3.3.

Herrens vredes dag

Før Herrens vredes dag kommer vil profeten Elias komme, se Mal. 4.5. Johannes var i ånden på Her­rens dag, se Åb. 1.10. Og han hørte en stærk røst som af en basun. Bl.a. derfor mener Mark, at Herrens vredes dag vil begynde efter Rosh Ha­shanah, trom­pet­festen. Åb. 6.17. Thi deres vredes store dag er kommet; hvem kan da bestå?

Menigheden i Sardes

Til menigheden i Sardes, skrives der i Åb. 3.1-6: 1. »Dette siger han, som har Guds syv ånder og de syv stjerner: Jeg kender dine ger­ninger, at du har ord for at leve og er dog død. 2. Bliv vågen og styrk det, der er tilbage, men som var ved at dø; thi jeg har ikke fundet dine ger­ninger fyld­est­gørende i min Guds øjne. 3. Kom derfor i hu, hvordan du tog imod ordet og hørte det; hold fast ved det, og om­vend dig. Hvis du ikke vågner op, vil jeg komme som en tyv, og du skal ingen­lunde vide, i hvilken time jeg kommer over dig.

4. Dog har du i Sardes nogle få, som ikke har be­smittet deres klæder; de skal vandre med mig i hvide klæder, thi de er værdige dertil. 5. Den, der sejrer, skal således iføres hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog, og jeg vil ved­kende mig hans navn for min Fader og for hans engle. 6. Den, som har øre, han høre, hvad Ånden siger til menig­hederne!«

Den døde kirke

I Åb. 3.3 ser vi, at det er for den døde kirke, Guds vrede vil komme som en tyv om natten. Husk, hvad du har hørt og modtaget, bevar det og omvend dig. Hvis du ikke vågner op så vil jeg komme over dig som en tyv og du vil ikke vide i hvilken time jeg kommer. Det er vigtigt at se på versene i sin sam­men­hæng.

Hvis du for­tæller Mark, hvad din kirke tro på, at I alle ved, og I har det godt, så siger han, at han er ked af det, men så er I døde.

Det er dem, Herrens vredes dag kommer som en tyv om natten for.

Min kommentar

Sig ikke, at vi intet kan eller skal gøre for at blive frelst, når bare vi har bedt “en synders bøn”. (Det der står i “. . .” forestiller jeg mig, at du kan finde på at sige som X.) I versene fra Åb. 3 ser vi, at Gud ikke har fundet deres ger­ninger fyld­est­gørende. X: “Hovsa, ger­ninger! Vi skal da ikke gøre noget for at blive frelst, alt er da af nåde.” – Du har ord for at leve, men er død. X: “Hvad? Jeg har da bedt Jesus om til­­givelse og taget imod ham som frelser, så skal eller kan jeg da ikke gøre hverken fra eller til for at blive frelst. Alt er af nåde. Jeg er da levende, jeg er ikke død.”

Omvend dig! Før det er for sent. Hvis du ikke vågner op vil Herrens vredes dag komme som en tyv om natten og du vil ikke vide, hvornår det sker. De, der ikke har besmittet deres klæder. X: “Hov, vi er da rensede i Jesu blod og skal eller kan ikke gøre noget for at få vore klæder hvide”. De, der ikke har be­smittet deres klæder skal vandre med Jesus i hvide klæder, for de er værdige til det. X: “Nej, hold nu, vi skal da ikke gøre noget for at blive værdig til de ret­færdiges hvid klæder.”

Den der sejrer skal iføres hvide klæder, og vil aldrig få sit navn slettet af Livets bog. X: “Hjælp, mit navn står da i Livets bog, og jeg har da hvide klæder, alt er af nåde, jeg kan intet gøre for at blive frelst.”

Har du ører som hører?

Eller holder du dig nu for ørerne? Så du ikke kan høre, hvad jeg siger. Kan du høre, at det, du muligvis har fået forkyndt af dine åndelige vejledere, ikke stemmer overens med, hvad der rent faktisk står i Guds ord? Hvis nogen for­kynder noget andet end det, der faktisk står i Guds ordm så bliver det jo til “vild­led­ning” i stedet for “vej­led­ning”. Det er dit liv. Det er dit valg. Du be­stemmer, hvem og hvad du vil tro på.

Jeg vælger at tro på det, der står i Guds ord. Jeg vælger at ikke tro på det, nogen for­tæller, at der står i Guds ord, og hvordan det skal for­stås, hvis det ikke er i over­ens­stem­melse med Guds skrevne ord.

Omvend dig i tide!