Spidskommen mod sygdomme

De sorte spids­kom­men­frø, der er tale om, er: Nigella sa­tiva. Se min kom­mentar i bunden af siden.

Videoen

Helbreder alt undtagen døden – dette frø hel­breder over 200 syg­domme. – Sådan skriver den serbiske kvinde på: “Mit køkken Tanja“. Har du lyst til at prøve? Så værsgo her er videoen med op­skriften – Sorte spids­kom­men­frø i oli­ven­olie:

Spidskommen mod sygdomme

Spidskommenfrø-olie

Videoen (3:27) er fra d. 20. oktober 2022. – Op­skriften på na­turlig hel­bred­ende sort spids­kom­men­frø­olie har en hel­bre­dende effekt på: astma, bron­kitis, lunge­be­tæn­delse, dia­betes, led­de­gigt, pso­riasis, for­højet blod­tryk, bak­terie-, svampe- og para­sit­in­fek­tioner. Det er hel­bredende for can­dida og lever­syg­domme. Det har en anti­sep­tisk og smerte­stil­lende virk­ning. Også anti­viral og anti­bak­teriel. Det har en anti­hi­stamin og anti­mi­kro­biel virk­ning.

Hvad er årsagen

Hvis du undrer dig over, hvordan det er muligt, at en plante har sådan en hel­bred­ende effekt på mange syg­domme, er svaret som følger. Den ke­miske sam­men­sæt­ning af sorte kom­men­frø inde­holder over 100 ak­tive bio­lo­giske stoffer. De sup­plerer hi­nanden og fører til en for­stærket effekt. De aktive stoffer om­fatter: omega 3 umæt­tede fed­tsyrer, vitamin B1, B2, B6, vitamin C, E og bit­ter­stoffet ni­gelin.

Opskriften

Kom 5 tsk. sorte spids­kom­men­frø i en kværn/hakker/blender. (Det er nogle store te­ske­fulde hun har, se videoen. Jeg vil nær­mere kalde dem spise­ske­fulde.) Det skal males til fint pulver. Hun gør det med en hakker, men jeg vil nu tro at en kværn vil være mere skånsom ved stof­ferne. Hæld de kvær­nede frø i et ildfast fad med “ører”. Hæld 2 dl. oliven­olie over. Jeg vil bruge  ekstra jomfru oli­ven­olie i øko­logisk ud­gave. Rør det sammen.

Sæt det over en gryde med vand i bunden. Skålen må ikke røre vandet, da det skal dampes ved så svag varme som muligt. Varm gryden lang­som op. Det skal dampes ved så lav tem­pe­ratur som mulig i 45 min. Det er de æteriske olier, der skal ud­vindes fra spids­kom­men­frøene.

Medicinsk virkning

Olien virker hel­bred­ende på føl­gende syg­domme for­tæller kvinden: astma, led­de­gigt, psoriasis, dia­betes, for­højet blod­tryk, højt blodfedt, bakterie-, svampe- og para­sit­in­fek­tioner, bron­kitis, lunge­be­tæn­delse og bi­hule­be­tæn­delse, can­dida og lever­syg­domme.

Opbevaring og anvendelse

Hun fortæller at olien skal op­be­vares i køle­skabet, men jeg ved ikke om olien vil stivne i køle­skabet.

Indtagelse

Du kan tage en skefuld om dagen 15 min. før et måltid for­tæller hun i videoen.

Velbekom!


Min kommentar

Det er altså dette frø: Nigella sativa, der er tale om.

Denne sort er ikke beslægtet med cu­minum se­mi­num-arten, der er kendt som spids­kommen, eller den spids­kom­men­be­slæg­tede art bunium bubble castanum, der også kaldes sort spids­kommen. Du kan se det fortalt og vist i videoen her: Benefits of Black Seed Oil, Truth or Hype? – Fordele ved sort frøolie, sandhed eller hype?

Det er meget svært at finde sorte spids­kom­men­frø, nigella sa­tiva, i en for­ret­ning. Det har også været svært på nettet, men jeg har fundet dem hos Raw­food. De har dem under sorte spids­kommen (ikke under sorte spids­kom­men­frø). De har den også i kold­presse olie om nogen ønsker det.

Hvordan frøene ser ud, kan du se her. Hvis du vil have bil­ledet for­størret, kan du klikke på det lille billede med frøene, og så bevæge musen hen over bil­ledet for oven, så bliver det for­størret.