Sundhed . . . – løgn!

Mette Frederiksen har sagt mange gange: “Sundhed frem for alt“. – Min påstand er, at det er løgn. Hun efterlever ikke den udtalelse. Mere om det senere.


Sandhed frem for alt! 


Luk Danmark op!

Læge Vibeke Manniche fortæller i denne video på facebook fra d. 7. dec. 2020, at det er tid til at sige STOP overfor landets stats­minister og hendes talen ned til befolk­ningen! – Vibeke fortæller hvad folke­sundhed i virkelig­heden er; og at mund­bind er mund­kurv – intet andet! – Hør og se Vibekes gode lille video her:

Luk Danmark op!

Vibeke skriver: “Del gerne min video, så flest muligt kan forstå, hvordan ned­luk­ningen er helt ude af pro­por­tioner med virke­lig­he­den!”

Det gule originale badge (tåler ikke mund­bind) kan du købe her:

Tåler ikke mundbind


Fortsættelse følger . . .