Tagryggen

Tagryggen – er en god dansk hjem­me­side – du kan læse mere om den her.

Link til artikler på Tagryggen

12-01-2022 – Pfizer­dokument åben­barer 1.291 op­dagede skader efter “god­kend­elsen” – Der er også en liste med link til alle 1.291 bivirk­ninger. Der er to lister. Der er både på dansk og på engelsk.

29-01-2022 – Corona-kom­mit­teens retssag begynder 5. februar 2022: Reiner Fuell­mich og hans Corona-kommitte, igang­sætter rets­sagen mod Bill Gates, dr. Anthony Fauci, dr. Drosten (der med sin falske rapport fik anbe­falet PCR testen til WHO), Black­Rocks kapital­for­valter, Pfizer-labora­toriet m.fl. d. 5 februar 2022. Det for­tæller den franske avis, France­Soir, der har inter­viewet Reiner Fuell­mich.

10-01-2021 – Anerkendt ad­vokat lægger sag mod verden