Tegn, mirakler og mærker


Thi falske Mes­sias’er og falske profeter skal fremstå og gøre store tegn og undere for, om det er muligt, at føre endog de ud­valgte vild.
Se, jeg har sagt jer det forud.

Matt. 24.24-25


Gøre store tegn og undere

Når jeg læser store tegn og undere så tænker jeg auto­ma­tisk på mi­rakler. Men hvad be­tyder ordene egentlig? Det er muligt at blive over­rasket. Se de græske ords be­tyd­ninger:

Tegn

Det græske ord oversat tegn er: 4592 – σημεῖον ≈ sémeion: et tegn; bruges om: et tegn, et mi­rakel, en indi­ka­tion, et mærke, et symbol. Hovsa! Tegn, mirakel, indi­kation, mærke og symbol. Se, hvad ordene betyder.

Og undere

Det græske ord oversat undere er: 5059 – τέρας ≈ teras: et under, et mi­rakel; bruges om: et under, et tegn, en der frem­­kalder over­­ras­­kelse.

Store

Det græske ord oversat store er: 3173μέγας megas: stor. Det bruges om: stor, om­fat­tende, i bredeste for­stand. Af større stør­relse, om­fang, mængde eller om­fang end gen­nem­snittet; stor. Det er altså ikke bare store som i stør­relse, men også i format og om­fang. Altså også som en mængde tegn.

Oversat fra græsk

Matt. 24.24For falske mes­sias’er og falske pro­feter vil op­rejses, og de vil give om­fat­tende tegn/­mærker, og over­ras­kelser, for at vildlede, om muligt, også de udvalgte. – Ja, sådan kan det fak­tisk godt over­sættes fra græsk. Det er i hvert fald den over­sættelse, som passer meget godt til det, der sker i verden i denne endetid. Her er det også 4105, der er brugt for vild­lede. Og det står også i aktiv.

Kan betyde

Det betyder altså at disse græske ord 3173 & 4592 kan betyde om­fat­tende, en mængde mærker. Og det hen­leder igen min op­mærk­somhed på disse så­kaldte “COVID-19 vac­ciner”. Fordi der er virkelig givet en stor mængde af dem. Og de men­nesker, der får dem, kan få et mærke ved det. Et digitalt ID. Det er virkelig en over­ras­kelse ikke? Det har de fleste ikke for­ventet. Og jeg tror også, at de fleste vil nægte at tro på, at det er det, det rent fak­tisk skal be­tyde. Selv­føl­gelig gør det ikke det. Men jeg tror, det er det.

Hvem giver disse om­fattende mærker?

Ja, det græske ord oversat gøre er: 1325 og det betyder faktisk at give. Hvem giver disse mærker? Ja der står, at det er disse falske mes­sias’er og falske pro­feter, der gør det. Se, hvad falske mes­sias’er og falske pro­feter kan være på disse sider:

Falske salvede frelsere” & “Falske profeter


Virker linkene ikke, så er det fordi, siderne ikke er lagt ud endnu.