Tessa Lena – bekæmper robotter

Dr. Joseph Mercola lægger jævnligt en artikel ud af Tessa Lena.

Tessa Lena har denne side: “Tessa Fights Robots” – Tessa be­kæmper ro­botter.

Tessa skriver

Nogle af mine artikler fra de seneste tre år om COVID og den store nul­stil­ling kan findes her: “COVID and the Great Reset” – COVID og den store nul­stilling.

Nogle af mine filo­so­fiske ar­tikler kan findes her: “Soul & Philosophy” – Sjæl og filo­sofi.


Min kommentar

Jeg har ikke læst så mange af hendes artikler, men hun op­lyser også om de ondes planer. De ondes planer kan vi være enige om at be­kæmpe. Selv­føl­gelig kommer de onde igennem med deres planer alligevel, men vi bør absolut ikke sam­ar­bejde med dem. Jeg mener faktisk, at vi er nødt til at mod­ar­bejde dem så meget, som vi kan, for at vise, at vi ikke vil ad­lyde dem. Fordi “Ingen kan tjene to herrer“.