Til Mette Fredderiksen

Dette er skrevet som til Mette Forræd­derr­iksen, men hun ser det nok ikke. Og forstår det nok endnu mindre. – Undskyld, at jeg staver navnet for­kert, men det er faktisk det hun gør. – Mette for­råder vort land og mange mennesker. Der er jo også sand­heder i, som vi andre har gavn af at huske og leve efter.

Hvem tror du egentlig, at du er?

Du ophøjer dig selv over Gud og siger, at Gud har vige­pligt. Der kommer en dag og må den komme snart, hvor du vil få at se, at det er Mette Forræd­derr­iksen, der har vige­pligt for him­melens og jordens skaber.

Der er mange ting, du endnu ikke har lært her i livet. Her er lidt ord­sprog, du ville have gavn af at forstå.

Ordsprog

Hovmod går forud for fald. – Du hovmoder dig over Gud og men­nesker i vort land. Der kommer en dag, hvor du vil falde.

Højt at flyvedybt at falde. – Må du snart blive styrtet ned af din trone. Og er der andre der er over dig og styrer dig, må de så blive afsløret og blive fjernet fra tronen også.

Gud står de hovmo­dige imod, men de ydmyge viser han nåde. – Det er hovmod at ophøje sig over Gud og stå ham imod. Altså modarbejder du Gud. Du gør dig til Guds fjende. Du mener, at coronaen er vigtigere end Gud. Du sætter en virus, som det er svært at dø af, over Gud, som har skabt alt i denne verden. – Gud skal dog ikke have skyld for at have skabt den virus, der slap ud i Wuhan. Den var mani­pu­leret i et labo­ra­torium for at skabe frygt i folk, så de kunne blive villige til at få Djævelens gift sprøjtet ind i sig. – Mette du sam­arbejder med Djævelen og hans med­sam­men­svorne.

Selvros stinker. – Hvis der er noget I i social­demo­kratiet er gode til, så er det at rose jer selv. Selvros stinker, og det gør døde mink og men­nesker også.

Dør, fordi de tror løgnen og adlyder

Der er mange flere men­nesker, der dør efter deres vacci­nation med COVID-19 end af corona-virus. Det er med vilje at jeg skrev MED COVID-19. For det er den gift, der er i de såkaldte COVID-19 sprøjter, der for­år­sager syg­dommen COVID-19; når de så også bliver udsat for 5G net­værks stråler Tro det eller lad være. Det bestemmer du, men det er, hvad for­skere har fundet ud af. Vel at mærke men­nesker, der ikke bliver betalt af medici­nal­indu­strien.

Dagen kommer . . . 

Der er kommer en dag, hvor alle skal stå til regnskab overfor Gud, for det vi har gjort i dette liv. Og der er ingen und­tagelser for nogen som helst men­nesker. Det gælder også for ledere og kon­gelige per­soner. Også for dem, der er gennem ind­sprøjt­ninger er blevet for­­vandlede til hy­­brider eller vilde dyr.

Har du fået COVID-19 vaccinen?

Det siger du, at du har. Og jeg håber da, at det er sandt. Men du og mange andre er meget gode til at lyve. Kan du bevise, at du har fået COVID-19 vacci­nerne? Hvordan vil du bevise det? Dine ord kan ingen stole på. Kunne du sætte en magnet eller mønt fast på din arm, efter du havde fået sprøjten? Kan du skannes? Kan du regi­streres med en mobil­tele­fon? Er du blevet mag­netisk, det kan også ske uden sprøjte.

Er du sikker på, at du ikke bare fik en salt­vands­ind­sprøjt­ning i stedet for? Har du og eller andre fået en gen­for­bed­rende sprøjte? Er du stadig et men­neske?

Sjælens spejl

Øjnene er sjælens spejl. – Det er hårdhed og kulde, der lyser ud af dine øjne. Jeg ser ingen kær­lighed og yd­myghed i dine øjne. Der er stolthed og arro­gance i dine øjne. Hvad hjertet er fuldt af løber munden over med. – Hvad er dit hjerte fyldt af? Selvros, stolthed og hovmod, kulde, tvang, løgn og bedrag.

Du tror, du har ret til at bestemme over alle andre men­nesker i Danmark. Du siger: “Nu skal de sidste altså se at blive vacci­nerede”. Det SKAL du godt nok ikke be­stemme! Du EJER IKKE andre men­nesker. Du har ingen ret til at tvinge nogen til at få Djævelens eller de faldne gude­sønners gift sprøjtet ind i sig. Nüren­berg-kon­ven­tionen gælder stadig.

Lovløshed

Lovløshed er at handle som om loven ikke eksi­sterer. Det er du og dine med­sam­men­svorne meget gode til. I er gode til at bryde grund­loven. Langt værre er det, når I også bryder de men­neskelige love. I tror, I har ret til at bestemme over andre men­neskers liv. De, der adlyder jer og gør, som I vil have, dem belønner I. De men­nesker, der ikke vil gør det, som I vil have dem til, dem straffer I. Føj, hvor er I lede. I tvinger direkte og indi­rekte. I tvinger via løgn og bedrag. Føj.

Gud vil straffe

Der kommer en dag, hvor Gud vil straffe de onde men­nesker på jorden. Lige nu beviser I, at I er onde, med de onde gerninger, I gør. Omvend jer, før det er for sent. Når I er døde, er det for sent at om­vende sig.

Børnenes minister

Børnemishandler minister. Læge Claus Hancke er modig nok til at sige, at det “at vaccinere børn” er i strid med læge­løftet. Det er ganske enkelt at mis­handle børn.

Respekt for Gud og mennesker

I SKAL respek­tere, at vi men­nesker har fået vores egen frie vilje. I har IKKE nogen som helst ret til at ville tvinge jeres me­ninger og djæ­velske politik ned over hovedet på andre. COVID-19 vacci­nerne er IKKE vacciner. Det er en djævelsk gift, der vil dræbe mange men­nesker med tiden. Og det er jeres skyld. I tvinger direkte og indi­rekte, og så lyver og bedrager I. Men­nesker viser jer tillid. De forstår ikke, at men­nesker kan være så onde, som I er.

Det er ondskab at ville tvinge Djævelens gift ind i andre men­nesker. At I ikke vil til­lade men­nesker at gå på arbejde og tjene penge uden at blive for­giftet på den ene eller anden måde. Føj, I er Djæ­velens med­ar­bejdere. Og i forstå det ikke engang selv.

Regeringer lyver

Tidligere Pfizer dr. Michael Yeadon siger: “Din regering lyver for dig på en måde, der kan føre til din død. Kig ud af vinduet og tænk: ‘Hvorfor lyver min regering for mig om noget så funda­men­talt?’ Fordi jeg tror, at svaret er, at de vil dræbe dig ved hjælp af denne metode. De vil dræbe dig og din familie.” – Og den metode er COVID-19 sprøj­terne. Det er, hvad I er i gang med. I lyver for mennesker. Og i dræber men­nesker.

Dr. Michael Yeadon, Pfizers tid­ligere vice­præ­sident kon­klu­derer i en e-mail­kor­res­pon­dance: “Jeg er senest begyndt at under­skrive med ‘Må Gud frelse os‘, fordi jeg tror, at vi har mere brug for Gud nu end nogen­sinde siden 2. verdens­krig.” (∗)

HJÆLP – Må Gud frelse os!

Ja, Gud vil frelse os fra I onde men­nesker. På et tids­punkt efter, at Den Nye Verdens­orden har styret verden for en tid og bevist, at de og I er onde, så kommer Jesus og fjerner og dræber de onde. Så vil der blive godt at være på jorden i de næste 1.000 år. Derefter kommer den endelige dom af hele verden. Og derefter vil Gud skabe nye himle og en ny jord.

Det ender godt!

Ja, det ender godt, hvis du vælger at omvende dig og bede Gud og mennesker om tilgivelse og derefter leve helt og fuldt med og efter Guds ord. Valget er dit!

Så omvend dig fra al denne ondskab!