Transgene hydra og parasitter


Ambassador Love  – Dr. Ariyana Love’ hjemmeside

Dr. Ariyana Love  – Min side med link til hendes artikler


Min indledning

Her har jeg oversat hendes artikel – Transgenic Hydras & Para­sites A Biological Weapons System For Rapid Human Cloning – Trans­gene hydras og para­sitter – Et biologisk våben­system til hurtig kloning af men­nesker – fra d. 1. november 2021.

Underover­skrif­terne har jeg indsat for over­skuelig­hedens skyld. Linkene er fra hendes side. Med und­tagelse af, når jeg har sat * efter et ord, så er stjernen link til for­klaring af det ord. Det, der står i disse kantede klammer [. . .], lige efter * har jeg så indsat, som kort for­klaring. Da der selv­føl­gelig vil være en masse medi­cinske udtryk i ar­tiklen, som vi som ikke fag­lærte jo ikke kender og måske heller ikke forstår.

Desuden har jeg lavet en ord­for­klaring til de medi­cinske udtryk. Også med link og en kort for­klaring.


Transgene hydra og parasitter

af dr. Ariyana Love
1. november 2021

Indholdsfortegnelse

Ordforklaring

Side   2 – Et biologisk våbensystem til hurtig kloning af mennesker
Side   3 – Styrelse af virkning
Side   4 – Kemisk spike-protein
Side   5 – Hydra 2.0 sammensætning af genomet
Side   6 – Parasitter
Side   7 – Luciferase
Side   8 – Styresystemet
Side   9 – Omskabelses værktøjer
Side 10 – Adfærdsforringelse
Side 11 – Reproduktion og fertilitet
Side 12 – Afsluttende bemærkning

Fortsætter næste side med

Et biologisk våbensystem til . . .