Tre dages mørke

Lynne Johnson har lagt denne side ud på 444 Pro­phecy News d. 26. januar 2022. – Darkness: The Three Days – Her har jeg oversat det med deepl. – Overskrifterne har jeg sat ind. – Aurora Borealis er nordlys. Der står 600 F et sted, men det kan ikke passe. Jeg tror, at der skal stå 60° F i stedet. Det svarer til 15° C.


Tre dages mørke

26. januar 2022
Lynne Johnson

2 dage med Aurora Borealis

I, mine troende, må være for­beredt på denne dom. Der vil være to dage med Aurora Borealis på himlen over hele jorden. Der vil være mange farver, men den frem­her­skende vil være den rødlige orange farve. Når I ser dette ske, må I gå hen og for­berede jeres hjem. Alle vin­duer skal være låst. Låst, ikke bare lukket. I skal dække alle jeres vinduer, selv om I har per­si­enner, med mørke lagner eller sorte af­falds­sække, klip dem op til brug og tape dem fast med stærk tape på væggene og vin­dues­kar­mene. Dette er for at beskytte jer og jeres familier mod det, der vil være udenfor, fra at se ansigter presset mod jeres vinduer.

De begynder 2. dag ved middag

Selv om mørket, der vil komme ved mid­dagstid på den anden dag af Aurora Borealis, vil det være umuligt for men­nesker at se mere end et par centi­meter med lys, så vil I være i stand til at se ond­skabens ansigter. Dette er gjort for at skræmme jer. Dæk dine vinduer og alle steder, hvor lys normalt ville kunne ses. Alle sammen! I skal for­berede køle­bokse med mad til de tre dage med mørke. Du skal få alle dem, der skal blive hos dig, over til dit hus natten FØR, da du ikke kan risikere, at de når frem i tide inden kl. 12.00 den anden dag.

Luk og lås dig inde i 72 timer

Alle døre og vinduer skal være låst, og alle vinduer skal som anført af JEG ER være helt til­dækkede. I må ikke, når I ser mørket sænke sig ved mid­dagstid, åbne jeres døre igen, før der er gået tre dage. 72 timer fra det tids­punkt, hvor mørket sænker sig ved mid­dagstid (kl. 12:00) – hele tre dage. Du må ikke åbne dine døre bare ét minut, før de 72 timer er gået. Du skal bruge et ur med optræk, da dine batteri­drevne ure ikke vil fungere i denne periode.

Tro ikke stemmerne

Du vil høre stemmer, skrig, råb, for­ban­delser og lignende. Du vil høre stemmer fra dine kære, som bor i nær­heden eller er et andet sted. Tro ikke på de stemmer, der vil tigge dig om at lukke dem ind. Forstå, at intet men­neske er i stand til at se i dette mørke. Intet men­neske kan se eller bevæge sig i dette mørke. Det vil være umuligt at gøre det. Kun dæmo­niske væsener, faldne væsener og MINE Engle vil være i stand til at se og bevæge sig rundt i dette mørke. MINE Engle vil beskytte mine troendes hjem mod ind­trængning med tvang.

Lås alle døre og vinduer

Med andre ord, så længe dine døre og vinduer er låst, vil de onde ikke få lov til at trænge sig ind. Mine engle vil ikke forsøge at trænge ind i jeres hjem. De vil være statio­neret udenfor, som jeres kong Yeshuya har sagt, for at for­hindre enhver ind­trængen med magt. Skulle nogle af jeres vinduer eller døre og lig­nende være ulåste, vil de onde komme ind. De kan ikke skade troende, men de vil skade alle vantro i jeres hjem. Sørg for, at alle jeres ind­gange til jeres hjem er låst.

Våg over hinanden

Alle børn skal overvåges hele tiden; de må ikke åbne døre/­vinduer, da de måske vil forsøge at “hjælpe” på grund af stem­merne. Alle per­soner i jeres hjem skal blive sammen i ét rum, f.eks. jeres stue. JEG ER vil holde jeres hjem på 600 F i de 72 timer. Hav pas­sende tøj, tæpper, mad­rasser at ligge på. I skal skiftes til at sove på skift, så ingen går i nærheden af et vindue eller en dør for at åbne dem. Ingen ikke-troende må efter­lades alene til at våge over dem, der sover, for de vil let blive forført af stemmer, hvis de efter­lades alene.

Bed om fred

I må bede til MIG om fred, om at alle skal kunne holde sig væk fra døre og vinduer, om ro og fred for børn og vantro. Det vil blive givet til alle, der beder til MIG. MINE tros­krigere vil kun have strøm i deres køle­skabe og frysere. Ingen anden strøm vil være i troendes hjem eller i andre hjem.

Lad jer ikke narre

Du skal bruge røgfri stea­rinlys, olie­lamper og mad, som du kan holde i hæn­derne og spise. Sand­wiches og lignende, som I kan have i jeres køle­tasker. Forstå mine børn, at INGEN men­nesker vil være i stand til at se i dette mørke for at kunne bevæge sig rundt. INGEN men­nesker, derfor er enhver stemme, som I hører, en dæmonisk stemme, der efter­ligner et men­neske. Ja, de ved, hvem de skal efter­ligne, så lad jer ikke narre.

Helvedes porte åbnes

Dette er det tids­punkt, hvor Helvedes porte åbnes, og dæmo­nerne slippes løs på jorden. De vil være opsat på én ting og kun én ting, nemlig at dræbe så mange men­nesker som muligt. De kan ikke røre mine troende, så længe I bliver i jeres hjem, med alle døre/­vinduer låst, og at ingen i jeres hjem åbner eller låser nogen op. I må bede til, at dette ikke sker, for stem­merne fra de dæmo­niske væsener vil være meget over­be­vis­ende. Husk, at MINE Engle vil beskytte MINE troende mod enhver tvangs­ind­trængen fra de dæmo­niske væsener. Husk, at MINE Engle ikke vil bede om at komme ind. De skal for­blive udenfor til jeres be­skyt­telse.

Luk ikke op før efter 72 timer

Du må under ingen om­stæn­dig­heder åbne dine døre/­vinduer, FØR de 72 timer er gået. Ikke engang et minut før, så sørg for at vente efter de 72 timer for at være sikker. Jeg, jeres kong Yeshuya og Fader Jahveh, vil komme og besøge hver enkelt person i deres hjem. Ingen vil vide, at vi taler med jer. Dette vil være en sidste chance for mange til at acceptere frelsen før den store høst af sjæle. Vi vil tale til alle privat, som JEG ER har sagt. Andre om­kring jer vil ikke være op­mærk­somme på vores sam­taler.

Ikke hjemme?

Enhver troende, der bliver fanget udenfor, SKAL sætte sig ind i en bil, som de kan låse, og blive der uden at låse døre/­vinduer op i 72 timer. Hvis du ikke sætter dig ind i et køretøj og låser dine døre og vinduer, vil du blive skadet. I skal bede om MIN beskyt­telse, hvis dette skulle ske, og I ender i en bil.

Trykkende mørke

Mine børn, mørket vil kunne mærkes, det vil være tryk­kende og tungt. I vil ikke være i stand til at se mere end en tomme eller to fra jeres ansigt, selv med lys fra jeres stea­rinlys, olie­lamper og lignende. Husk, at de onde væsener udenfor kun ønsker én ting, og det er at øde­lægge så mange men­nesker som muligt. Lad dig ikke narre af dem, af deres evne til at efter­ligne stemmer fra men­nesker, som du kender.

Vær forberedt på denne sidste dom

Husk, at intet men­neske vil være i stand til at se og bevæge sig rundt i mørket, end­sige nå frem til dit hjem for at bede om hjælp til at komme ind i dit hjem. Det er umuligt for noget men­neske at gøre det, lad dig ikke narre. MINE børn, vær kloge, lyt til MINE advar­selsord her. Kom direkte til MIG med jeres spørgs­mål, for at få jeres for­ståelse, klarhed om dette ord. Det er yderst vigtigt, at I gør det. Vær for­beredt, MINE børn, på denne sidste dom.

Din konge Yeshuya,
din forløser, din messias, din brudgom

Se selv skriftstederne, der henvises til i bunden af siden.


Se – Række­følgen af begiv­en­heder – der er annon­ceret, at de kommer før de tre dages mørke.


De tre dages mørke er vores sidste test – 27. januar 2022 – Brian Ethier The Three Days Of Darkness Is Our Final Test –