Tre strenge i menneskers DNA

Der er to strenge i men­nes­kers DNA. Men . . . , men . . . , men . . . Djæ­velen og hans med­sam­men­svorne respek­terer IKKE Guds skaber­værk. Om­skabelse til Dyrets billede

Tilføjer en streng i menneskers DNA

Dr. Ariyana Love for­tæller i artiklen her om, at via COVID-19 vac­­ci­­nerne så er de onde i færd med at skabe en ekstra streng til men­neskers DNA. Deres klonings­pro­ces skaber i sidste ende et nyt neuralt net­værk [nerve­system] og en kunstig hjerne i men­nesket samt en tredje streng til DNA’et.

216.000 gener i stedet for 144.000 gener

Har du 144.000 gener? – Pastor Jerry Toney for­­tæller også om dette i vide­o­­erne her:

03-08-2022 – 19:21
Back to Adam – 144.000
Tilbage til Adam – 144.000 –

06-08-2022 – 12:43
Mark of the Beast, getting your dose
Dyrets mærke, få din dosis –

07-08-2022 – 10:56
The Mark of the Beast, getting your dose Part 2
Dyrets mærke, få din dosis – del 2

Har du brug for at få danske under­tekster på video­erne, kan du se hvordan her.