Trial Site News

Trial Site News – Under­søgelse ny­heder fra web­stedet. Se hvordan oversæt sider. Ind­holdet er vigtigt.

Trial Site News


Sandheden om vacciner

The truth about vaccines that the CDC doesn’t want you to know – Sand­heden om vac­ciner, som CDC ikke vil have, at du skal vide. – Artiklen er fra d. 11. juli 2021. Og der står virkelig mange sand­heden og gode spørgs­mål til efter­tanke. Og i bunden er der et link til dette “levende” dokument “Vaccine Safety FAQ” – Ofte stillede spørgs­mål om vac­ciners sik­kerhed. Det op­dateres løbende. Derfor kalder de det levende.

Sandheden om vacciner


Lovløse eksperiment

De nuværende COVID-19-vac­ciner over­træder alle de 10 prin­cipper i Nürn­bergs kodeks for medi­cinsk etik som en guide til til­ladte medi­cinske eks­peri­menter. En artikel af  d.

Lovløse eksperiment