Trompeternes fest (video)

Der var en som hen­ledte min op­mærk­somhed mod ka­nalen – The Return of the King – Kongens gen­komst – på You­Tube. Der ser også ud til at være så mange gode og vigtige op­lys­ninger.

Trompeternes fest

Feast of Trumpets: Sept. 25th thru 27th or 27th thru 29th? – Trom­pe­ternes fest: 25. til 27. sep­tember eller 27. til 29. sep­tember? – fra d. 23. sep­tember 2022:

Alle øjne er rettet mod trom­pet­festen i år, da trom­pet­festen er festen for bort­ryk­kelsen. Gud for­talte israe­litterne på Moses’ tid, hvordan de skulle starte hver måned kor­rekt. Den metode, som Gud har givet os, bruges ikke i dag. Så den første dag i hver måned er altid for­kert, og det samme gælder alle høj­tiderne, her­under trom­pe­ternes højtid. I denne video vil jeg vise dig den korrekte metode til at starte hver måned, som du finder på Torah­calendar.com.

Derefter vil vi se på Kristi fødsel ved hjælp af den kor­rekte ka­lender. Det, du vil se i himlen på hans fød­selsdag, er den kom­plette historie om hans jom­fru­fødsel; hans komme som Guds lam for at øde­lægge Djæ­velens ger­ninger ved at udgyde sit blod.

Det næste vi skal se på trom­pe­ternes fest ved sol­ned­gang den 27. Det kor­rekte start­tids­punkt for trom­pe­ternes fest. Det, du vil se ved sol­ned­gang d. 27., er den kom­plette historie om kirkens bort­ryk­kelse. – FOT = trom­pe­ternes fest

Link til indholdet:

00:00 Intro
00:40 Bestemmelse af den hebraiske måned
02:04 Stjernen fra Betlehem Jesu fødselsår: 3 f.Kr.
02:49 Dateringen af Herodes – den rigtige for­mør­kelse
03:44 Argument for Jesu fødsel på løv­hyt­te­festen fra Johan­nes­evan­geliet
04:36 Dato for FOT og løv­hyt­te­festen 3 f.Kr.
05:11 Udsigt til himlen på FOT 3 f.Kr.
06:16 Udsigt til himlen på løv­hyt­te­festen 3 f.Kr.
08:04 Udsigt til himlen – FOT sept. 27 – Jesus stiger ned fra himlen
08:53 Konjunktion mellem Venus og Regulus – Kongen kommer
09:13 Kongen an­kommer i jomfruen – Kristi brud
09:57 Den fulde historie om bort­ryk­kelsen i himlen den 27. sep­tember – sol­ned­gang


Kommentar

Ja, det blev altså ikke i 2022 at bortrykkelsen fandt sted. Næste “chance” er i 2024.