Trompetfest – bortrykkelse

Pastor Jerry Toney har fortalt, at Herren har vist ham for flere år siden, at bort­ryk­kelsen vil være til trom­pe­ternes fest. Lad nu være med at stejle og sige: “Det passer ikke.” Tag lige og læs de op­lys­ninger, som jeg kommer med her­under. Så kan du selv vur­dere, om du vil tro på, hvad der står i Guds ord eller ej. For Paulus for­tæller det faktisk. Lever du i lyset af Guds ord, så vil du kunne forstå det, tror jeg, men lever du i mørket, så kan du nok ikke forstå det.

Bortrykkelsen – Paulus

Trompetfesten

Det stjernebillede i Åben­baring 12 med: “En kvinde med solen som klæde­bon og månen under sine fødder” fore­kommer hvert eneste år til trom­pet­festen. Det er selve tegnet på, at nu er det trom­pet­fest. Trom­pe­ternes fest er en af jødernes fest­tider, Rosh Ha­Shanah. En af dem, som endnu ikke er op­fyldt, og det er den næste festtid, som skal op­fyldes. Som Jerry siger, så skal de jødiske fest­tider op­fyldes.

Guds tids ur

Sol, måne og stjernes ind­byrdes pla­cering er “Guds tids-ur“. Det kan ses i The Maz­zaroth. Stjerne­billeder er IKKE Djæ­velens op­fin­delse. Han bruger stjerne­bil­leder til at for­føre men­nesker med via horo­skoper, men det er noget andet. Det er Gud, som har skabt sol, måner og stjerner alle planeter og sat dem, hvor han vil have dem. Og lader dem flytte sig, som han vil.

Festtiderne

De foregående fest­tider blev opfyldt af Jesus på nøj­agtig de tids­punkter, som der var pro­fe­teret om flere hundrede år før. Hvorfor skulle det så være ander­ledes med de res­terende fest­tider?

Åbenbaring 12 tegnet

Måske har du hørt om Åben­baringen 12 tegnet. Jeg har set/­hørt mange for­skellige for­tælle om det. Det fandt sted d. 23. sep­tember 2017 til trom­peternes fest. Jerry for­tæller det bl.a. i starten af denne video. Jaco Prinsloo har skrevet en hel bog om det. Den er på engelsk. – “God’s Roadmap to the End” – Guds vejviser om enden. Hans kapitel 11 har jeg oversat og lagt ud her ⇒ Den sidste trompet

Bortrykkelsen

Åbenbaring 12, fortæller også om bort­ryk­kelsen. Her er det i for­bin­delse med trom­pet­festen.

Tror på bortrykkelsen til trompetfesten

Jeg har efterhånden læst/hørt om mange, der har set og forstået, at Jesu genkomst med bort­ryk­kelsen vil ske til trompetfesten.

Jerry ToneyRap­ture 2022, at Feast of Trum­pets – fra d. 28. maj 2022.

Jaco Prinsloo – troede det før d. 23. september 2017, og han ser muligheden også i år: The RAPTURE: When the Trumpet Sounds, it is Time for War and Judg­ment

El Shaddai MinistriesMark Biltz: “Hvornår begynder trængslen? Hvor befinder vi os i den bibelske kalender?” (Hvilken tid er det?) – Video (1:05:10) fra d. 22. maj 2021. Jesu genkomst er knyttet sammen med den 7. måned (). De 3 efter­års­fester, som endnu ikke er op­fyldt, er alle i den 7. måned. De dødes op­stan­delse vil finde sted til Rosh Ha­Shanah.

The DiscipleRosh Hashanah, for me, high watch – Rosh Ha­shanah, for mig, høj vagt.

Bortrykkelse til trompetfest

Ja, jeg må sige, at efter jeg også har set og for­stået det, så vil bort­ryk­kelsen finde sted til en trom­pet­fest. Det er sim­pelthen det, Guds ord siger. Se: “Bort­ryk­kelsen – Paulus“. De, der lever i lyset (af Guds ord) vil se og forstå det. Hør (3:50) Jerry læse 1. Tess. 4.16 – 5.5. Jerry for­tæller også, at de, der lever i lyset, vil forstå at bort­ryk­kelsen vil finde sted til en trom­pet­fest.

Bortykkelse før forsoningsdagen

Desuden læs Zak. 14.4-5, hvor der står i vers 4: På hin dag står hans fødder på Oliebjerget østen for Jerusalem, og Oliebjerget skal revne midt over fra øst til vest og danne en vældig dal, idet . . . og slut­ningen af vers 5: Og HERREN [YHWH] min Gud kommer og alle de hellig med ham. Her står altså klart og tydeligt, at når Jesus kommer og sætter sine fødderOlie­bjerget, som vil være til for­son­ings­dagen, så vil alle de hellige være med ham. Altså må de/vi nød­ven­digvis være kommet til ham før det. 

Vuder selv

Du må selv­følgelig selv finde ud af, hvad du tror. Jeg vælger at tro på det, der står i Guds ord. Og når nogen nu vil sige at – Ingen kender dagen eller timen – så ved jeg også, hvad det hen­viser til. Kommer Jesus som en tyv om natten for dig, eller er du for­beredt og klar til af­gang? Se også: Trompetfesten i 2022.