Trompetfesten – videoer

Her er link til nogle videoer på You­Tube om Trom­pet­festen. Der er det muligt at få “Undertekster på videoer“.

VideoerYou­Tube om bort­ryk­kelse til trom­pet­festen

19-09-2020 – Messages of Christ – Budskaber fra Kristus: Under­stan­ding Feast of Trum­pets or Rosh Ha­shanahFor­stå­else af trom­pet­ernes fest eller Rosh Ha­shanah (8:43): De sidste dage, som be­skrevet i Matthæus 24, kan gøre os æng­stelige og bange. Sym­bo­lerne i trom­pet­festen (Rosh Ha­shanah) for­sikrer os om, at Kristus bringer fred gennem sin kærlige nåde. Ligesom trom­pe­terne sig­na­lerede til Israel, at det var tid til at for­be­rede sig til den helligste af alle dage, for­son­ings­dagen (Yom Kippur), så bør vi også lytte til trom­pe­terne, der har lydt, og ånde­ligt for­be­rede os på at møde vores Herre og Frelser.

07-09-2021 – Discovering the Jewish Jesus with Rabbi Schneider – På op­dagelse i den jødiske Jesus med rab­biner Rabbi Schneider: The Feast of Trumpets: The Great ReminderTrom­pe­ternes fest: Den store på­min­delse (19:36): Trom­pet­festen blev grund­lagt i Tredje Mosebog 23, da Gud for­talte Moses, at Israels folk skulle have “en hvile, en påmindelse ved at blæse i trompeter.” Men hvad er det, trom­pet­blæs­ningen skal minde israe­litterne om? Og hvad har denne fejring med os at gøre i dag? Rabbi Schneider be­svarer disse spørgsmål og meget mere i denne vigtige episode om Yom Teruah (trom­pe­ternes fest).

16-09-2020 – One for Israel Ministry – En for Israel Mini­ste­rium: – The Feast of Trum­pets and the Return of the King – Pod for Israel – Trom­pet­festen og kon­gens gen­komst – Pod for Israel (12:54): Vi starter en ny serie om efter­årets høj­tider, og hvor­dan de for­varsler vores Mes­sias’ gen­komst! Yom Teruah eller trom­pet­festen er en fan­tas­tisk fest med for­vent­ning og selv­ran­sag­else. Men giver Ezras og Nehe­mias’ bøger og pro­fe­tierne i Det Nye Tes­ta­mente en dy­bere me­ning til vores Mes­sias’ gen­komst?