Trompetfesten

Endelig var der en, der var så venlig at for­­tælle mig det, jeg ikke havde kunnet finde svar på tid­­ligere. Jerry Toney for­­tæller det i ud­­sen­­delsen her: Rapture 2022 revealed – Sep­tember 28th – Bort­ryk­kelse 2022 åben­baret – 28. sep­tember – fra d. 26. sep­tember 2022. Tag og lyt til Jerry Toneys for­klaring i ud­sen­delsen.

Her er fort­sæt­telsen: The Rapture 2022 – Sep­tember 28, Part 2 – Bort­ryk­kelsen 2022 – 28. sep­tember, 2. del – fra d. 27. sep­tember 2022. Ny­månen er obser­veret d. 27. sep­tember 2022. Det er trom­pet­fest her d. 28. sep­tember 2022, den slutter i aften ca. 18.30. Linket til de 4 min. med Mark Biltz: “Er du klar til at se Herren?”

Trompetfesten kan begynde

Trompetfesten kan begynde samtidig med ny­månen. Jerry fortæller (7:54), at når de ser den første flig af ny­månen, så be­gynder den nye måned, og så be­gynder den 1. dag i den måned. Det kaldes også Rosh Chodesh. Se: Hvad er Rosh Chodesh?

I 3. Mos. 23.24-25 kan vi læse om trom­­pet­­festen (11:09). Den skal holdes på den 1. dag i den 7. måned. Hvornår be­gynder måneden? Det gør den, når det er Rosh Chodesh. Måneden skal altså begynde, når to vidner fysisk har set den første flig af ny­månen ved sol­ned­gang og dermed ved dag­skiftet, som er ca. kl. 18.30 lokal­tid i Israel. Dag­skiftet er desuden det, der kaldes “i et nu i et øjeblik“.

Når den første flig af nymånen kan obser­veres på him­­melen, så be­gynder den 1. dag i den måned. Du kan se Jerry vise det her (11:44) i maz­zaroth Guds tids-ur i stjer­nerne. Han viser det fra pro­grammet stel­larium. Her (13:25) viser Jerry månen ved sol­ned­gang d. 27. september 2022 kl. 18.30. Her kan det ses at trom­pet­festen kan be­gynder her i aften d. 27. september 2022 kl. 18.30, hvis de kan ob­servere den første flig af ny­månen, som tegn på at nu be­gynder den nye måned og også her det nye år 5783 (hvis deres år er rigtige i for­hold til ska­belsen).

Kunne ikke begynde

Her (14:24) viser han månen d. 26. sep­tember 2022 kl. 18.30 lokal tid i Israel. Der er ingen ny­måne at se endnu, den er helt i sort. Altså kunne trom­pet­festen ikke be­gynde på det tids­punkt. Derefter (15:07) kører Jerry månen frem i pro­grammet til d. 27. september 2022 om aftenen til kl. 18.30 Og her kan der ses en lille flig af ny­månen.

Trompetfesten begynder

Trom­pet­festen begynder om aftenen ved solnedgang ca. kl. 18.30 lokaltid i Israel, når den 1. dag i den 7. måned be­gynder, når det er Rosh Chodesh. Datoen i for­hold til vestlige kalendere rettes der­efter. Det står i artiklen her. Trompetfesten er begyndt her d. 28. sep­tember 2022, den slutter om aftenen ca. kl. 18.30. Ny­månen er obser­veret om aftenen d. 27. sep­tember 2022. Der begyndte trompetfesten.

Trompetfesten slutter

Og så afsluttes trom­pet­festen med den sidste trompet, når dagen er slut. Der er andre, der mener noget andet. Før var der noget, jeg sim­pelthen ikke kunne finde ud af. Som jeg forstår det, så slutter trom­pet­festen med det sidste lange basun­stød, som tegn på, at nu er festen slut. Hvor lang tid de så holder det stød i Himmelen, ved vi jo ikke. Her (15:08) kører Jerry ned til d. 28. sep­tember 2022 kl. 18.30, hvor månen er ved jom­fruens fødder.

Forsoningsdagen

Så er det også rigtigt at for­­son­­ings­­dagen kommer 9 dage efter trom­­pet­­festen, da trom­pet­festen er den 1. dag i den 7. måned. Og for­­son­­ings­dagen er den 10. dag i den 7. måned. Og derfor bør der være 2541 dage mellem trom­­pet­­festerne. Hvilket der altså også er fra i år 2022 til 2029. Se “2550 dage fra trom­pet­festen til for­son­ings­dagen” & “For­son­ings­dagen“. – Antallet af dage passer også fra 2024 til 2031.

Se også

Trompeternes fest

&

Vær rede!