Vaccine fra Helvede

Der er en engelsk hjem­me­side der hedder Vaccine from Hell – Vaccine fra Helvede. Jeg har ikke kunnet finde ud af, hvem der har siden. Men det er en kristen, kan jeg se. På forsiden står der: Ad­varsler og pro­fetier om mRNA Covid-vac­cinerne – Så det er det, siden handler om.

Vaccine from Hell


Magnetiske ‘vacciner’ og nanobotter

Vaccine fra Helvede har også noget liggende om elektromagnetisme. Her er flere videoer og en artikel med megen information om emnet. – Advarsel: Hvis du er blevet vacci­neret, så se at komme væk fra 5G-byer og hold dig væk fra WIFI-rou­tere, mobil­tele­foner, intel­li­gente måle­in­stru­menter og mobil­master! – Genetisk mani­pu­leret ‘Magneto’-protein fjern­styrer hjerne og adfærd. –

Levende døde

Flydende kry­staller i vacciner skal gøre folk til zombier: For næsten tre årtier siden ad­varede en fransk læge dr. Gilbert verden om “vacciner”, der ville inde­holde flydende kry­staller, som, når de blev udsat for magne­tiske fre­kvenser, ville for­vandle mod­tagerne af disse “vacciner” til “zombier”. [Zombier er levende døde.]

Dr. Gilbert erklærede: “Vacci­nerne vil have flydende kry­staller, der vil blive anbragt i hjerne­cellerne, som vil blive mikro­mod­tagere af elektro­mag­netiske felter, hvor der vil blive sendt bølger af meget lave fre­kvenser.” “Og gennem disse lav­fre­kvens­bølger vil folk være ude af stand til at tænke, man vil blive for­vandlet til en zombie,” fortsatte han. “Tænk ikke på dette som en hypotese,” tilføjede han. “Dette er blevet gjort. Tænk på Rwanda.”

Magnetiske ‘vacciner’ og nanobotter