Vaccine-skadede

Her er nogle danske udsen­delser om men­nesker, der er blevet skadet efter en vaccination. Det er kan være forskellige vacciner, der fortælles om. – Her er:

COVID-19 vaccine-skadede


MFR – vaccineskade

Svigtet

Trailer til Svigtet – 2 ½ min. – En fortælling om, hvordan en vaccine­skade kan se ud fra ofrenes side og således også en beretning om, hvordan love om patien­ternes rettig­heder og myn­dig­hedernes for­plig­telser ikke fun­gerer i praksis. Doku­men­taren giver først og fremmest stemme til de familier og per­soner, der er ramte, og hvad det har medført i deres liv. Deri­gennem sættes indi­rekte lys på svigtet fra myn­dig­hederne.

Svigtet – 60 min. – fra d. 12. november 2021: Først lokkes eller trues de af myn­dig­hederne og sund­heds­væsnet til at vaccinere – når skaden er sket, svigtes de. De skal kæmpe for aner­ken­delse og hjælp – oftest for­gæves. Vi oplever i stigende grad en form for censur af dette problem. Enten igno­reres pro­blemet, fejes under gulv­tæppet eller også stemples det som ”misin­for­mation” eller ”konspi­ra­tions­teori”. Vacci­nations Forum vil med denne film forsøge at trænge igennem ”lyd­muren”. Døm selv!


Jeg har set, at der er mange udsen­delser om vaccine­skader på dkdox.tv. Jeg kan des­værre ikke finde dem lige nu, så jeg kan ikke linke til dem.