Vaccine – vaccineringLoven, der giver myndig­hederne ret til at tvinge os til at blive vaccineret mod Covid-19, blev vedtaget sent torsdag aften d. 12. marts 2020, og den trådte i kraft tirsdag d. 17. marts 2020.

Epidemi­loven  – loven ophæves den 1. marts 2021, jf. § 2, stk. 2, i lov nr. 208 af 17/3 2020.

Du kan læse loven her hos eLOV – Epidemiloven 

RetsinformationLOV nr. 208 af 17/03/2020


Corona-vacciner er ikke sikre!

De såkaldte corona­vacciner, der er opfundet, er ikke sikre, og det er som at spille russisk roulette med livet som indsats. Desuden beskytter de slet ikke det, du måske for­venter; for der kan ikke laves effektive vacciner mod RNA-virus. Corona er en RNA-virus. Vaccine­fabri­kanterne har fraskrevet sig al ansvar for eventuelle bivirk­ninger. De kan ikke drages til ansvar. Og det kan vores stat heller ikke. Det bliver på eget ansvar om folk modtager vaccinerne. –  Det kan du finde mere om på min side:

Corona-vacciner


Corona-vaccinerede i Danmark

Her kan du følge med i, hvor mange der indtil nu er blevet vacci­neret her i Dan­mark. Det er TV2, der har denne side – “Dagens vaccina­tions­tal: Så mange er vacci­neret i Dan­mark og verden” – (Jeg ved ikke hvilke tal, der passer på verdens­plan, da neden­stående op­lys­ning siger noget andet.)

Antal vaccinerede nu


1 milliard vaccinerede mod Corona

Ifølge radioavisen d. 25. april 2021 kl. 8.00 (efter 1 min. 27. sek.) siges der: “Mere end en mil­liard mennesker på hele kloden har nu fået mindst én vaccine­dosis mod corona-virus. Det skriver ny­heds­berauet AFP. Ifølge en officiel op­tælling passerede vaccine­tallet milliarden i går (altså d. 24. april 2021) kl. 18.45. 58 % af vaccinerne er brugt i de tre mest folkerige lande, nemlig Kina, Indien og USA.


Flyttet

Jeg har flyttet afsnittet “Effektiv vaccine mod corona-virus er ikke realistisk” og af­snittene om “Plandemic” og “Corona­virus – skan­dalen af­sløres” – til siden om –

Coronavirus


Plandemic

Dr. Judy Mikovits siger i doku­mentaren Plandemic: “Der findes ingen effektiv vaccine mod RNA-virus. Corona er en RNA-virus. Man skal ikke forvente, at de vacciner, som forsøges udviklet mod corona-virus bliver effek­tive”.

På siden her er der link til videoen og indholdet af –

Plandemic


Fortsættelse følger . . .