Vaccinen indeholder din stregkode

Ja sådan hedder den side, jeg fandt af Henry Markov, fra d. 16. sep­tember 2021: “The Vaccine Con­tains Your Bar­code“. Her har jeg over­sat siden med deepl. Det der står i disse fir­kantede klammer [. . .], har jeg indsat. Når der står vaccine, så er det altså den så­kaldte COVID-19 vaccine, der menes. Ja, der står stregkode, men det er måske snarere en MAC-adresse.


Vaccinen indeholder din stregkode

Er der forbindelse mellem vaccinerede og Bluetooth?

“At tallene ændrer sig med de men­nesker, der pas­serer forbi, giver kun me­ning, når det er disse men­nesker selv, der er en­he­derne. Det er “deres eget mark-of-the-beast-nummer.” [Dyrets mærke nummer.] – Fra JS (hen­ry­­ma­kow.com)

Her er et vidnesbyrd fra Tyskland

IP-adresser på skærmen

Henry. Her er et dusin smart­phone-skærm­billeder, som jeg tog i man­dags foran et super­marked i Tysk­land. Det ser ud til, at de vac­ci­nerede en­heder alle har deres egen indi­vi­du­elle (slags) IP-adresse, som vises på skærmen, når blue­tooth akti­veres, og som scanner om­giv­el­serne for til­gæng­elige blue­tooth-en­heder.

Som du kan se, har jeg gjort det i fem minutter og cifrene skifter med den løbende strøm af fod­gængere og køre­tøjer. Adres­serne har alle det samme format. Tolv cifre adskilt af kolon, en blan­ding af tal og alfa­be­tiske tegn.

Ikke normale “enheder”

Det er bestemt ikke sådan, en blue­tooth-enhed, der kan nås, ser ud på skærmen. Normalt får man navnet på en­heden og et symbol, der viser, hvilken slags enhed det er, f.eks. headset, telefon, bil-hifi osv.

Jo flere mennesker der er til stede, jo flere numre vises, og listen ændres fra sekund til sekund. Jeg er ikke pro­fes­sionel, men jeg ved en smule om com­putere, og jeg har aldrig set noget lig­nende før.

Søgte, men fandt ikke svar

Min søgning på nettet resul­terede i absolut intet udover nogle andre, der har be­mærket det samme fæ­nomen. At tallene ændrer sig i takt med, at folk går forbi, giver kun mening, når det er disse folk selv, der er en­hed­erne.

Dyrets mærke tal?

Hvis det er sandt, kan alle med en smart­phone (und­tagen iphone) nu med egne øjne se, hvad hele C-dags­ordenen handler om. Alle kan selv kon­trollere dette. Selv de vac­ci­nerede ikke-troende kan gå ud i skoven eller et andet sted, hvor de er alene, og prøve det af. Det samme tal, som de altid ser på deres skærm, uanset hvornår de kigger på den, er deres eget mark-of-the-beast-tal. [Dyrets mærke tal. – Det kræver en nyere model af smart­phone. Se: “Nano­pro­cessor i ‘vac­cinen’“]

Det ser ud til, at tptb [jeg ved ikke, hvad tptb betyder] har skabt hele dette C-scenarie blandt andet for at få alle ind­sprøjtet med en vaccine, der inde­holder gra­fen­oxid, og som samler sig selv (denne evne er en af gra­fen­oxidets egen­skaber) i kroppen til en slags kunstigt nerve­system, der for­binder per­sonen til det intel­li­gente net enten di­rekte via 5G eller via per­sonens smart­phone.

Og jeg for­moder, at dette kun er ét aspekt af vac­ci­nens onde poten­tiale.


Se også:

Relaterede link” og “Kommentarer

fra Henry Markovs side.