­­Vær rede!


Er du klar til afgang?

Jesu brud skal hentes

Bruden kan hentes i 2022

Derfor

Derfor er det så vigtigt, at vi har bedt vores him­melske Far om til­givelse for al synd, OG vi har OMVENDT os fra AL synd, dvs. at vi ikke længere gør det, vi godt ved, der er synd i for­hold til Guds ord. OG også at vi har tilgivet alle for ALT. Hvis vi ikke her tilgivet ALLE for ALT, så vil Gud heller ikke tilgive os. Det står der i Guds ord. Og vi må heller ikke glemme at tilgive os selv.

Tilgivelse

Lever du i og af Guds nåde? Jeg må sige, at jeg tror faktisk, at det er rigtigt, at der findes et falskt evan­­gelium. Hvis du tror, at du “bare” kan bede “en synders bøn” og så ellers fort­­sætte med at leve dit liv, som du levede før, så tror jeg, at du får dig dit livs største chok, når du op­­dager, at på den nåde bliver du altså ikke frelst af.

Jesus sagde

Mark. 1.14-15: 14. Men efter at Jo­hannes var sat i fængsel, drog Jesus til Galilæa og præ­dikede Guds evan­gelium 15. og sagde: »Tiden er inde, og Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evan­geliet!« – Hvad sagde Jesus? Han sagde, at Guds rige var kommet nær, og han sagde OMVEND jer og TRO på evan­geliet. Jesus sagde ikke, at men­nesker skulle bede en synders bøn, og så blev de frelst.

Din tro er dit valg

Jesus sagde, at men­nesker skulle om­vende sig OG tro på evan­geliet. Nu nøjes men­nesker med at tro på evan­geliet, for alt andet vil jo være lov­træl­dom. Du bestemmer, hvad du vil tro på, men det er altså for sent efter bort­ryk­kelsen at finde ud af, at der er vist noget, man har mis­for­stået, hvis man er ladt tilbage. Og man rent faktisk havde forventet at komme med. Derfor skrev jeg mine sider om Guds nåde. Se:

Guds sande nåde

Og min side om, hvad det vil sige at:

Omvende sig

Du bestemmer over dit liv

Du bestemmer, om du vælger at tro på de for­kyn­dere, der for­tæller dig, at en syn­ders bøn er nok til at blive frelst, du kan hverken gøre fra eller til. Så siger de jo også, at så er det ikke muligt at falde fra og miste frelsen. Det er LØGN. Man kan ikke falde fra, hvis man ikke er troende. Og Guds ord taler om frafald og oprør, som vil komme i 2. Tess. 2.3.

OMVEND dig og TRO

Jeg tror på Guds ord. Og Guds ord siger altså: “OMVEND dig og TRO på evan­geliet”. Og det er med vore ger­ninger, vi viser vores tro.

Klar til høsten?  –  Omvend dig i tide!

Klar til afgang?


I tilfælde af . . .

Ja, i tilfælde af: at du har ladet dig be­drage og har udvist sam­funds­sind til at tage de ondes eksperi­men­telle ind­sprøjt­ning i form af en eller flere COVID-19 vac­ciner, så er mit helt klare råd, at du beder Gud om til­givelse for din synd og om­vender dig fra det. De om­skaber men­nesker via disse ind­sprøjt­ninger. Se: “Om­ska­belse til Dyrets billede“. Og de mærker men­nesker. Se: “Planen om at mærke os” & “Dyrets tal 600 60 6” & “Er MAC mærkningssystemet ‘Dyrets mærke’?“.