­­Vær rede!


Er du klar til afgang?

Jesu brud skal hentes

Bruden kan hentes i 2024

Bruden blev ikke hentet i 2022

Men Jesu brud blev ikke hentet i 2022. Ud fra alle de op­lys­ninger, jeg har delt ud fra Guds ord, så er næste gang dette passer med antallet af dage, de “2550 dage fra trom­pet­festen til for­son­ings­dagen“, det er fra trom­pet­festen i 2024 til for­son­ings­dagen i 2031. Se skemaet over: “Efter­års­festerne” og regn selv efter. Hvis det ikke er rigtigt med netop det antal dage, men 3 ½ år + 1290 dage, så kan det måske passe mange andre gange. Israel har jo for­skellige antal dage på deres år. Jeg har bare delt, hvornår de ting passer, som Jerry Toney har fortalt, at Gud har vist ham. Vi får se. Og det er om at være rede.

Derfor

Derfor er det så vigtigt, at vi har bedt vores him­melske Far om til­givelse for al synd, OG vi har OMVENDT os fra AL synd, dvs. at vi ikke længere gør det, vi godt ved, der er synd i for­hold til Guds ord. OG også at vi har tilgivet alle for ALT. Hvis vi ikke her tilgivet ALLE for ALT, så vil Gud heller ikke tilgive os. Det står der i Guds ord. Og vi må heller ikke glemme at tilgive os selv.

Tilgivelse

Lever du i og af Guds nåde? Jeg må sige, at jeg tror faktisk, at det er rigtigt, at der findes et falskt evan­­gelium. Hvis du tror, at du “bare” kan bede “en synders bøn” og så ellers fort­­sætte med at leve dit liv, som du levede før, så tror jeg, at du får dig dit livs største chok, når du op­­dager, at på den nåde bliver du altså ikke frelst af.

Jesus sagde

Mark. 1.14-15: 14. Men efter at Jo­hannes var sat i fængsel, drog Jesus til Galilæa og præ­dikede Guds evan­gelium 15. og sagde: »Tiden er inde, og Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evan­geliet!« – Hvad sagde Jesus? Han sagde, at Guds rige var kommet nær, og han sagde OMVEND jer og TRO på evan­geliet. Jesus sagde ikke, at men­nesker skulle bede en synders bøn, og så blev de frelst.

Din tro er dit valg

Jesus sagde, at men­nesker skulle om­vende sig OG tro på evan­geliet. Nu nøjes men­nesker med at tro på evan­geliet, for alt andet vil jo være lov­træl­dom. Du bestemmer, hvad du vil tro på, men det er altså for sent efter bort­ryk­kelsen at finde ud af, at der er vist noget, man har mis­for­stået, hvis man er ladt tilbage. Og man rent faktisk havde forventet at komme med. Derfor skrev jeg mine sider om Guds nåde. Se:

Guds sande nåde

Og min side om, hvad det vil sige at:

Omvende sig

Du bestemmer over dit liv

Du bestemmer, om du vælger at tro på de for­kyn­dere, der for­tæller dig, at en syn­ders bøn er nok til at blive frelst, du kan hverken gøre fra eller til. Så siger de jo også, at så er det ikke muligt at falde fra og miste frelsen. Det er LØGN. Man kan ikke falde fra, hvis man ikke er troende. Og Guds ord taler om frafald og oprør, som vil komme i 2. Tess. 2.3.

OMVEND dig og TRO

Jeg tror på Guds ord. Og Guds ord siger altså: “OMVEND dig og TRO på evan­geliet”. Og det er med vore ger­ninger, vi viser vores tro.

Klar til høsten?  –  Omvend dig i tide!

Klar til afgang?


I tilfælde af . . .

Ja, i tilfælde af: at du har ladet dig be­drage og har udvist sam­funds­sind og har taget de ondes eksperi­men­telle ind­sprøjt­ning i form af en eller flere COVID-19 vac­ciner, så er mit helt klare råd, at du må bede Gud om til­givelse for din synd og om­vende dig fra det. – Dæmoner vidner om COVID-19 vac­cinerne, at de (dæ­mo­nerne) ejer de COVID-19 vac­ci­nerede og vil slå dem ihjel, før de kan nå at om­vende sig og tage dem med til Hel­vede.


Jeg op­fordrer COVID-19 vac­ci­nerede men­nesker til at om­vende sig og bede om til­givelse før det er for sent. Jeg håber Jaco Prinsloo har ret i “Den juridiske sag mod Satan“, men det kan vi jo ikke vide med sik­kerhed.


For sprøjterne . . .

Om­skaber men­nesker: “Om­ska­belse til Dyrets billede” m.fl.
Ændrer menneskers DNA: “COVID-19-vacciner ændrer vores DNA, og det hele var planlagt” + “Tre strenge i menneskers DNA” + “Har du 144.000 gener?” + Gen­­­­mani­­­pu­­lation gennem vac­­cinen er et faktum.
de ikke længere er skabt i Guds billede: “Guds navn i vores DNA
Mærker men­nesker: “Planen om at mærke os” + “Vac­cinen inde­holder din streg­kode“& “Dyrets tal 600 60 6
Overvåger mennesker: “Nano­pro­cessor i ‘vac­cinen’
Blokerer for åndelighed: “Gud-genet” og se ↓
Åbner døre for dæmoner: “Græsk præsts vidnesbyrd” + “Dæmoner vidner om COVID-19 vac­cinerne
Dræber, fordi det er et biologisk våben.

Er det Dyrets mærke?

Er MAC mærkningssystemet ‘Dyrets mærke’?
COVID-19 vac­ci­nerne skal helt sikkert bruges til Dyrets mærke. Så “Omvend dig i tide! – før det er for sent.