Vildledes til og med . . .

Der er mange ting, men­nesker kan vild­ledes til. Og der er mange ting, men­nesker kan vild­ledes med. Se også: “Afvige fra den rette vej“.


Det er ikke Dyrets mærke

Vildledning (efter min mening) kan være: Disse såkaldte COVID-19 vac­­ciner er ikke Dyrets mærke! Hvorfor ikke? Fordi der står i Åb. 13.16-17, at alle vil give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på panden. Og at ingen kan købe og sælge uden at have dette mærke. Det har vi ikke op­levet endnu. Des­uden kommer det først efter bort­ryk­kelsen. Derfor kan disse COVID-19 vac­ciner ikke være Dyrets mærke.

Burde er død

Vi plejer at sige, at plejer er død. Men her er det altså burde, som er død. Det er rig­tigt, at det burde først være efter bort­ryk­kelsen. Men sagen er den, som Yuval Noah Ha­rari siger i dette citat: “Lad aldrig en god krise gå til spilde. En krise er en mu­lighed for at gøre det, som folk i nor­male tider aldrig vil gå med til, men i en krise har mange men­nesker ingen chance.” Se: “Den gode krise“. De kunne altså ikke lade denne gode corona-krise gå til spilde. De kunne ikke vente til de rent faktisk havde lov til det.

Netop derfor for­tæller Jaco Prinsloo om: “Den juridiske sag mod Satan“. Fordi Satan netop har gjort noget, han ikke måtte. Satan stjæler af Guds høst. Han måtte ikke mærke men­nesker, før Gud har høstet sin høst, men det har han altså gjort.

Nu er det jo sådan, at alt er oversat fra grund­­teksten. Og der kan stå og være gemt ting i grund­­teksten, som vi slet ikke kan se på dansk. Der står ikke, at alle giver sig selv et mærke. Det er per­son­lige stedord, der er brugt, og ikke til­bage­vis­ende stedord. Sig selv er et til­bage­vis­ende stedord.

Dyret er her!” og men­­nesker kan få et digitalt mærke af disse ind­­sprøjt­­ninger. Se: “Mærke” og “Mær­kede men­nesker“.

Certificate = certifikat | Of = af | Vac­ci­nation = Vac­ci­nation | ID = ID-mærke = Iden­ti­fi­ka­tions­mærke | 1 =A = kunstig | 9 = I = intel­ligens.

Desuden er COVID bag­læns DIVOC, som på he­braisk betyder be­sæt­telse af en ond ånd. Se også: “DIVOC AI = COVID-19“. – Se også “At bedrage“.


Bare tro … intet andet

En anden vildledning (efter min mening) er: Du skal bare tro på Jesus, så bliver du frelst. Enhver, der stoler på Kristus bliver frelst. Evan­geliet er at tro på, at Jesus har betalt for dine synder og stole på ham. Intet andet. Man bliver frelst ved at tro på, at Jesus døde for vore synder, bare ved at skifte mening om, hvem Gud er, og det gør man jo i samme sekund, man tager imod gaven fra Jesus.  (Citater slut.)

I det evangelium er det ude­luk­kende at skifte mening om, hvem Gud er. Bare tro på at Jesus har betalt for dine synder og stole på Jesus, så vil du blive frelst. Der er intet om, at det er nød­vendigt at om­vende sig fra synd og stoppe med at gøre de ting, som Guds ord kalder synd. Ja, vi skal skifte mening om, hvem Gud er. Ja, vi skal tro på at Jesus har betalt for vore synder, men vi skal da godt nok ikke blive ved med at leve i disse synder. At om­vende sig betyder at vend om og leve på en anden måde.

Se: “At om­vende sig“, “Om­vend­else“, “Manglen på om­vend­else“, “At under­ordne sig Guds ord“, “Vejen til frihed – over­sigt“.