Viljen

Hvad er vores vilje? Vores vilje er den del af os, hvor vi tager be­slut­ning­er. Så den er tæt forbundet med forstanden. Men det har ikke noget med intelligens at gøre.

Vi vælger selv

Når vi kan tænke og vurdere, kan vi også vælge det ene eller det andet. Vi vælger, hvad vi vil gøre. Vi vælger, hvad det er, vi siger. Og vi bør også vælge, hvad det er, vi tænker på. Med vores vilje vælger vi at sige ja eller nej til noget. Vi vælger, hvad vi tror på, og hvem vi tror på. Dårlige er­far­ing­er kan få os til at have svært ved at have tillid til andre men­nes­ker. Men det er så noget andet. Vi vælger stadig.

Brug viljen!

Gud har givet os vores vilje, for at vi skal bruge den. Hvis Gud ønskede robotter, så kunne han bare skabe nogle. Men Gud ønsker, at vi skal vælge ham ganske frivilligt. Vi må aldrig give vores vilje fra os. Hvis vi ikke bruger den selv, så vil noget andet bruge den. Vi skal heller ikke i godtroenhed overgive vores vilje til Gud, for Gud tager ikke vores vilje fra os igen. Gud har givet den til os, for at vi skal bruge den, ikke for at vi skal give den fra os. Heller ikke til Gud.


Gud har givet os evnen til at vælge.


Vi skal bruge vores vilje. Vi skal ikke give den fra os til nogen eller noget som helst. Gud vil ikke styre os. Han vil lede os på den rette vej. Men vi skal selv vælge at gå den rette vej. Gud driver os ikke til at gøre noget. Gud tilskynder os til at gøre noget. Men vi vælger selv. Det ansvar må vi aldrig lægge fra os. Giver vi det ansvar fra os, vil vores vilje blive invaderet af noget, som gerne vil bruge den.

Menneskets først valg 

I 1. Mos.2.16-17 siger Gud: Men Gud Herren bød Adam: »Af alle træer i haven har du lov at spise, kun af træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise; den dag, du spiser deraf, skal du visselig dø!« Det var det første valg mennesket fik. Adam fik at vide, hvad han måtte, og hvad han ikke måtte. Og der var kun én ting, han ikke måtte. Men han fik valget. Han kunne vælge at adlyde Gud, eller han kunne vælge at ikke adlyde. Han kunne vælge. Og han valgte at tro på Djævelens løgn.

Gud valgte at skabe mennesket med en fri vilje til at vælge. Fordi Gud ønsker, at vi frivilligt skal vælge ham. Vi er ikke tvunget til at adlyde Gud. Vi vælger selv. Desværre vælger mange at tro på Djævelens løgne. Hvis ikke vi vælger at tro på Jesus og tage imod ham som frelser, inden vi dør, så kommer vi til at gå fortabt. Mange vælger at tro, at det ikke er sandt. Men det er for sent at finde ud af, at det er sandt, når vi er døde, for der kan vi ikke længere vælge at tro på Jesus. D.v.s. det kan mennesker jo nok, men det ændrer ikke noget. Der er det for sent.

Menneskets bedste valg

Ingen af os ved, hvornår vi skal dø. Derfor er det om at vælge at tro på Gud, mens du kan. Nogle mennesker får også deres hjerne ødelagt mere eller mindre, så de ikke længere kan bruge den, som de kunne før. Det kan også blive for sent, mens vi lever.


Vælg at tro på Jesus – mens du kan!


Er viljen ufri? 

Det er muligt for et menneske at have “misbrugt” sin vilje. D.v.s. at have brugt sin vilje forkert eller ikke have brugt den. Det vil medføre problemer. Det kan give det problem, at mennesket ikke længere er fri til at gøre det, som det gerne vil. Der kan være noget, som lammer, eller der kan være noget, som vil drive til at gøre noget forkert. Hvis det er tilfældet, har du brug for at få din vilje sat fri!


Sæt viljen fri! 


Vi kan ikke fritages for ansvar 

Nogle mennesker siger måske, at de ikke er fri til at gøre, som de gerne vil. Når de ikke kan, men gerne vil, så mener de, at så kan det heller ikke være deres ansvar. Jeg er klar over at Luther har skrevet “Om den trælbundne vilje“. Jeg har ikke læst den, men jeg hørte om den gennem en ven for mange år siden. Han mente, at når vores vilje var træl­bun­den, så kunne det ikke være vores ansvar, når vi ikke kunne tro på Gud. Den holdning er helt forkert.

Hvis det ikke er vores ansvar, hvis er det så? Så kan det kun være Guds. Og dermed siger man også, at det er Guds skyld, hvis jeg ikke kan tro. Det er jo virkelig en fed løgn. Gud er retfærdig. Gud dømmer ret­fær­digt. Gud har givet alle mennesker et mål af tro. Men vi vælger selv, hvordan vi bruger vores tro. 

Ingen undskyldninger

Desuden læser vi i Rom.1.19-20det, som kan erkendes om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem. Thi hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans gud­dom­me­lig­hed, har kunnet ses fra verdens skabelse af, idet det forstås af hans gerninger, så de er uden und­skyld­ning. 

Erkendes om Gud betyder, det som kan ses og forstås. Det ligger frit fremme, Gud har åbenbaret det. At Gud er til har man kunnet se fra verden blev skabt. Guds gerninger viser, at han er den han er. Så der er ingen undskyldninger for ikke at tro på Gud. Men vi vælger selv. 

Så er det jo ikke så sært, at Djævelen prøver at få mennesker til at tro, at Gud ikke har skabt verden, men at det bare er en tilfældighed og andre løgne. Der står her at ska­ber­vær­ket vidner om Gud. Men mange men­nes­ker vil ikke tro på sandheden. Charles Darwin omvendte sig fra sin dårskab. 

Sæt viljen fri!