Vulkaner og jordskælv

Paul Begley fortæller også om vulkaner og jord­skælv i sin ud­sen­delse d. 30. april 2023: Breaking: “Volcano Ready To BLOW” / Mike From Around World / Planet X / Paul Begley – Breaking: “Vulkan klar til at eks­plo­dere” / Mike From Around World / Planet X / Paul Begley. – Her kan du se nogle tal om vulkaner: “Fra d. 28. april 2023“.

Vulkan i Colombia

Paul begynder med at fortælle om vul­kanen i Co­lombia, som er klar til at eks­plodere. Det kan du se mere om på min side: “Vulkan i Colombia“. Og fort­sætter senere med:

Vulkaner og jordskælv

(23:20) Nu taler vi om de mørke sorte skyer, der lå over Tyrkiet. Nu ser vi på et billede lige der, det er Co­lumbia. Det er Co­lumbia, og det for­ventes at blive eks­tremt farligt. Denne ting er ved at være klar til at eks­plo­dere. Og I hørte Mike sige vul­kaner, der er 19.000 vul­kaner, mange af dem er under havet. Og de for­tæller disse folk, at I skal væk derfra. I skal væk derfra, for det er ved at være klar til at eks­plodere, ligesom det gjorde i 1985.

Og det er ikke den eneste vulkan, som vi er bekymrede for. Der er også tegn på, at Vesuv i Italien er be­gyndt at ryste. Vi ved også, at Yel­low­stone bliver ved med at gøre under­lige ting. Vi ved, at Cas­cadia-sub­duk­tions­zonen langs det nord­vestlige hjørne af USA fra Van­couver ned til nord næsten ned til Eureka i Cali­for­nien, at hele kysten er en tik­kende tids­bombe.

Brudlinjer

(24:36) Så som jeg sagde, er Andreas brud­linje, og det samme gælder om­rå­derne langt nede i San Diego og noget af det under Los An­geles og noget af det oppe i San Fran­cisco, vi ved, at disse om­råder er tik­kende tids­bomber, der er klar til at gå i gang. Og så er der New Madrid-brud­linjen, som min Herre har været. Det er for over 200 og 11 år siden, at de to mega jord­skælv ramte tilbage i 1811 og 1812, som om­for­mede Mis­sis­sip­pi-floden. Og siden er de over hele kloden.

Vulkanerne og Tonga, hele Alaska, hele Lucian Islands. Nogle af vul­ka­nerne, der er tonsvis af dem i Japan, som er farlige, og i Indo­nesien og Filip­pi­nerne og Fiji, og det fort­sætter faktisk, og lad mig lige se på jord­skælvs­rap­porten lige nu. [Så det må altså være fra d. 30. april 2023.]

Jordskælvsrapport

Paul læser en masse jord­skælv op (25:38) fra jord­skælvs­rap­porten og siger der­efter (27:02): Alle [disse op­læste jord­skælv er] i Ney­land Cali­fornia. Dem alle sammen ja. På over­fladen mellem en og to kilo­meter en hel masse rys­telser lige på den brud­linje, som Mike sagde vil gå og få San Diego til at vippe op og glide ud i havet. Det er derfor, jeg vil prædike i San Diego Cali­for­nien den 9. juni. Fredag aften den 9. juni [2023] sammen med min kam­merat LA Marzulli. Hvis du vil se det, han for­tæller om webi­naret så se det her: (27:20)

19.000 vulkaner

Mike fra Around the World har fortalt, at der nu er regi­streret 19.000 vul­kaner på jorden. De fleste af dem er i havene. Du kan høre Paul fortælle om det i ud­sen­delsen her fra d. 22. april 2023: Breaking: “19,000 Volcanos” / Mike From Around World / Solar Explosion – Breaking: “19.000 vul­kaner” / Mike fra Around World / Sol­eks­plo­sion:

Paul fortæller: Er du seriøs? Er du seriøs? Torsdag aften [d. 19-04-2023] med Mike Around the World havde vi en fan­tas­tisk ud­sen­delse. I er nødt til at lytte til hele ud­sen­delsen. Det er utroligt, hvad vi har hørt, især sam­talen om Ai og nogle af de andre dis­kus­sioner, vi har i fokus. Men Mike for­talte også ny­heder. Han af­slørede, at der er utro­lige be­given­heder på vej til at ske på jorden. Og det er derfor, der er æn­dringer i reger­inger på vej. Han taler endda om det faktum, at der er 19.000 vul­kaner utroligt.

Den ud­sendelse Paul henviser til er fra d. 19. april 2023: Breaking: “Elon Musk AI and Aliens Danger This Fall” – Breaking: “Elon Musk AI og Aliens Danger This Fall”.