Zakarias 12-14


Et udsagn; HERRENS ord om Israel. Det lyder fra HERREN, som ud­spændte him­melen, grund­fæsted jorden og dannede men­nes­kets ånd i det indre:

Zak. 12.1


Herefter får vi Herrens ord om Israel.

Jerusalem

Fra Zak. 12.2 står der, at HERREN gør Jeru­salem til et beru­sende bæger for alle folke­slag. Selv Juda skal være med til at be­lejre Jeru­salem. På den dag gør Gud Jeru­salem til en byrdefuld og belastende sten for alle folke­slag. Alle som på­tager sig den byrde vil blive skåret i stykker. Og alle jordens folk skal samle sig imod Jeru­salem (Gud samler alle hed­ninge­folk). Beretningen her starter altså med, at at Jerusalem er en belastning for alle andre, og alle jordens folk vil samle sig imod Jerusalem.

Zak. 12.4 – På den dag, hvor alle jordens folk vil samle sig imod Jeru­­salem, vil YHVH slå hestene med angst og rytterne med vanvid. Men Judas hus vil han åbne øjnene på og slå alle folke­slagene med blindhed.

Jødernes ser deres Messias

Zak. 12.5-14 – Så vil der altså være noget, som Judas hus får at se. Der vil Gud ud­gyde nådens og bønnens Ånd over Davids hus og Jeru­sa­lems ind­byg­gere, som er Israels folk, så de ser hen til ham, som de har gen­nem­stunget. Det er Jesus. Og det er for­ud­sagt mange år før han kom. Så vil de sørge. Sørge over hvad? At de havde for­kastet Jesus som Mes­sias.

Gud vil rense ud i sit folk

Det kan vi læse om i Zak. 13. I Zak. 13.8-9 står der: 8. Og i hele landet, lyder det fra Herren, skal to tred­je­dele ud­ryddes og ud­ånde, men én tred­jedel skal levnes. 9Og denne tred­jedel fører jeg i ild og renser den, som man renser sølv, prøver den, som man prøver guld. Den skal påkalde mit navn, og jeg svarer; jeg siger: »Den er mit folk.« Og den skal sige: »HERREN er min Gud.«

Her står faktisk at 2 tred­je­dele af jøderne vil blive dræbt. Og den res­te­rende tred­jedel vil Gud rense.

Folkene vil gå imod Jerusalem

I Zak. 14.1-2 bliver det for­ud­sagt, at Gud vil samle alle folke­slag til angreb mod Jeru­salem. OG at byen vil blive ind­taget. Det halve af byens bor­gere vil flygte resten vil blive i byen. Der vil HERREN gå ud og stride for sit folk (3).

Jesus kommer med de hellige

I Zak. 14.4 står der: på hin dag står hans (HERRENs) fødder på Olie­bjerget. Og vi ved, at det vil være Jesus, der kommer tilbage til Olie­bjerget. Og der kommer alle de hellige med ham. Det kan du se mere om på siden: “Jesu gen­komst på Olie­bjerget“.

Ikke længere dag og nat

I Zak. 14.6 kan vi se, at på den dag skal der ikke være hede eller kulde og frost. Det skal være én eneste dag – HERREN kender den – ikke dag og ikke nat, det skal være lyst ved aftens­tide. Ja, sådan står der. Kan du regne ud, hvad det betyder? Der må være sket nogle vold­somme ting med ver­dens pla­neter.

HERREN skal være konge

Zak. 14.9: Fra den dag skal HERREN være konge over hele jorden. På hin dag skal Herren være én og hans navn ét.

Guds straf mod folkene

I Zak. 14.12-15 står der: 12. Men dette skal være den plage, Herren lader ramme alle de folke­slag, som drager i leding mod Jeru­salem: han lader kødet rådne på dem i levende live, øjnene rådner i deres øjen­huler og tungen i deres mund. 13. På hin dag skal en vældig HER­RENS rædsel opstå iblandt dem, så de griber fat i og løfter hånd mod hver­andre. 14. Også Juda skal stride i Jeru­salem. Og alle folkenes rigdom skal samles trindt om fra, guld, sølv og klæder i såre store måder. 15. Og samme plage skal ramme heste, muldyr, kameler, æsler og alt kvæg i lejrene der.

Alle de folk, som drager op imod Jeru­salem, vil Gud slå med rædsel, så de nok kommer til at slå hinanden ihjel. Des­uden vil Gud lade kødet rådne på dem i lev­ende live.

Løvhyttefesten

Zak. 14.16-17 står der: 16. Men alle de, der bliver tilbage af alle folkene, som kommer imod Jeru­salem, skal år efter år drage derop for at til­bede kongen, Hær­skarers HERRE, og fejre løv­hyt­te­festen. 17. Og dersom nogen af jorden slægter ikke drager op til Jeru­salem for at til­bede kongen, Hær­skarer HERRE skal der ikke falde regn hos dem.

Derefter vil Jesus være konge over hele jorden, og de over­levne af alle fol­ke­slagene skal vært år rejse op til Jeru­salem og fejre løv­hyt­te­festen og til­bede kongen.

Oplysningen at bygge videre på

I Zak. 14.2a står den op­lys­ning, som jeg kan bygge videre på: Da samler jeg alle fol­kene til an­greb på Jeru­salem. – Gud samler alle fol­ke­slag til an­greb på Jeru­salem. Det står også omtalt i Joel 3.6. – Det kan du se mere om på siden: “Gud samler alle hed­ninge­folk“.