Brandon Cory Nagley

Brandon Cory Nagley har en kanal på You­Yube: “Bran­don Cory Nagley“. Det, der står i disse fir­kantede klammer [. . .], har jeg indsat. Branddon har mange spændende videoer lig­gende. Jeg vil hen­vise til nogle af dem. Han skriver om kanalen (oversat fra engelsk):

Om kanalen

Dette er Brandon Nagley eller (Brandon­923). Dette er min nye kanal til alle mine gamle abon­nenter. You­Tube opsage både min almin­delige konto med min back­up-konto for et par år siden for 3 “strejker” i 3 uger, fordi de ikke øn­skede at sand­heden skal ud, da der des­værre er mange, der ikke kan lide sand­heden, jeg poster. Så de løj og bedrog, rapporterede mine videoer og påstod, at de var deres egne, og youtube blev ved med at trække mine videoer tilbage lol…. [Et udtryk der betyder noget med at grine]. Så dette er min nye kanal (bran­don­cory­nagley), abonnér hvis du vil.

Ny­til­komne:

Hovedmålet med min kanal er, jeg søger ikke penge, be­røm­melse eller popu­la­ritet. min kanal er at for­tælle dig om sand­heden, vejen til Gud og Himlen er Yes­hua (Jesus Kristus). Jeg for­tæller dig, hvordan du kan ac­cep­tere Jesus som Herre. Jeg bringer profeti, ny­heder, der matcher Bibelen, og taler om NEMESIS/­Planet X sy­stemet og pro­fetiske ting, der sker verden over.

Jeg forudsiger ikke ting og be­tragter heller ikke mig selv som en profet, selvom jeg på min gamle kanal havde mange drømme givet til mig af Herren Jesus Kristus om, hvad der kommer.

Håber du vil abonnere på min kanal, som jeg vil offent­lig­gøre snart [ka­nalen er til­meldt 27. fe­bruar 2018]. Gud velsigne.

Citatslut.


Planet X

Under sin udsendelsen d. 10. maj 2023 skriver Brandon om bil­ledet af “noget på him­melen”: Det er en af de vig­tigste store klumper, der hører til Nibiru (som er komet­pla­neten på den yderste kant af Planet XNemesis sy­stemet). – Nibiru er IKKE Planet X.

Planet X er bibelsk Malurt i Åben­bar­ingens kapitel 8, og den bræn­dende røde drage i Åben­bar­ingens kapitel 12. Og Planet X er også den øde­lægger, der nævnes i både Det Gamle og Det Nye Tes­ta­mente i Bibelen, som Gud brugte til de 10 bi­belske plager over Egypten, der ikke kun på­virkede Egypten, men hele verden i den tid. Hvor Moses be­friede de he­braiske/­jødiske slaver fra Faraos her­skende greb og førte det jødiske/­hebraiske folk til frihed ud af Egypten. – Foto­grafen fangede en klump, der til­hører Ni­biru muligvis Tiamat.


Link til udsendelser med Brandon

Malurt farver vand rødt og meteor­ned­slag” med “Sol­si­mu­lator