Velkommen på Himmelvejen


Jesus er vejen, sandheden og livet! Johs. 14.6


Advarsler til dig – fra mig

Jesu brud skal hentes

Vær rede!

Vigtige advarsler!

Bruden kan hentes i 2024

Klar til høsten?

Alvorlige advarsler

Jesus er vejen til Himmelen! 


Indledning

Hensigten med denne hjemme­side “Himmel­vejen” er at lede men­nesker på den vej, som fører til Him­melen og ad­vare men­nesker mod de ting, som fører til Helvede. Så her for­tælles de gode ny­heder fra Guds – ord, Bibelen.

De fleste mennesker ønsker nok at komme i Him­melen, når tiden her på jorden er slut. Hvis de altså tror på et liv efter døden og tror på, at der findes en Himmel.

Himmelen findes, uanset om mennesker tror på den eller ej. Alle men­nesker har fået evigt liv, spørgs­målet er bare, hvor vi skal til­bringe evig­heden? – I Him­melen eller i Helvede, der findes ikke andre mulig­heder. Og det er, mens vi lever her på jorden, at vi må vælge, hvad og hvem vi tror på. Når vi er døde, er det for sent at finde ud af, hvis vi tog fejl.

Jesus er vejen – vi må følge for at nå til Him­melen.

Jesus er sandheden – Ordet, Guds ord, Bibelen og det må vi tro på og handle på for at nå målet – Himmelen.

Jesus er livet – det evige liv – det må vi tage imod for at leve evigt sammen med Gud i Himmelen.

Så – Forbered dig på at møde din Gud!  –  Måske meget snart!


Denne hjemmesides indhold

Klik på disse bokse her  eller farvede ord (de kan have forskellige farver), det er link, og du kommer direkte ind på siderne. Vil du tilbage igen, kan du benytte < øverst til venstre på skærmen. Tilbage-knappen < er yderst til venstre for hjem­me­side-adressen i browser-søgefeltet.

Denne hjemmeside kommer til at inde­holde flere for­skellige emner. Derfor har jeg delt siderne op i emner. Og de har for­skellige farver.

Den venstre kolonne er menuen. Når du klikker på ∨ til højre for teksten i menuen. Så kan under­siderne ses. Der er mange over­sigt­sider. De først sider, jeg omtaler, ligger under for­siden.


Forside

Under forsiden ligger disse undersider:

Baggrunden for hjemmesiden

Praktisk information  –

Nyheder  Se hvilke sider jeg har lagt ud for nylig.

Kontakt  – Mit navn og min mailadresse.

Bibler og leksika  – Link til sider.

Oversæt sider  – Hvis du har brug for at oversætte sider.


Det profetiske

Det profetiske  – har underafdelingerne:

Profetier  –  Syner  – Åbenbaringer  og  Drømme

Foruden Guds endetidsplan .


Oplevelser

Oplevelser  – har underafdelingen:

Oplevelser med Himmelen og Helvede .


Bibelske emner

Bibelske emner  – Sider som jeg har skrevet.


Forskelligt

Forskelligt  – og flere underafdelinger. Bl.a.:

Vidste du . . . ?  som inde­holder for­skellig oplys­ninger,

Bibelske hjemmesider  som er link til andres hjemmesider,

En gave  – Hvad det går ud på, kan du se, hvis du åbner den.


Sundhed

Sundhed  – Det er Guds vilje, at vi skal være sunde på alle områder af vore liv – til ånd, sjæl og legeme.


Information

Information  – Nogle af de ting, jeg synes, der er vigtige at vide.

Der har været så meget fokus på corona-virus og COVID-19 vac­ci­nerne. Men der er så mange ting, der ikke bliver fortalt i medierne og af myn­dig­hederne. – I denne af­deling har jeg lagt link ud til mange op­lys­ninger, der ikke bliver fortalt i medierne. – Nogle af disse oplys­ninger kan få evig­heds­betyd­ning.


Velkommen til at gå på opdagelse på “Himmelvejen”!


Der kommer flere sider på efterhånden.

Der kommer måske “Bibelvers fra grund­teksten” og “Bibel­studier”. Er du inter­es­seret i det, kan du kon­takte mig, så kan du finde oplys­ninger her under:

Kontakt