Velkommen på Himmelvejen


Jesus er vejen, sandheden og livet! Johs. 14.6


Se her! – Vigtige advarsler! – Må se!

Alvorlige advarsler

Jesus er vejen til Himmelen! 


Hensigten med denne hjemme­side “Himmel­vejen” er at lede men­nesker på den vej, som fører til Him­melen og ad­vare men­nesker mod de ting, som fører til Helvede. Så her for­tælles de gode ny­heder fra Guds – ord, Bibelen.

De fleste mennesker ønsker nok at komme i Him­melen, når tiden her på jorden er slut. Hvis de altså tror på et liv efter døden og tror på, at der findes en Himmel.

Himmelen findes, uanset om mennesker tror på den eller ej. Alle men­nesker har fået evigt liv, spørgs­målet er bare, hvor vi skal til­bringe evig­heden? – I Him­melen eller i Helvede, der findes ikke andre mulig­heder. Og det er, mens vi lever her på jorden, at vi må vælge, hvad og hvem vi tror på. Når vi er døde, er det for sent at finde ud af, hvis vi tog fejl.

Jesus er vejen – vi må følge for at nå til Him­melen.

Jesus er sandheden – Ordet, Guds ord, Bibelen og det må vi tro på og handle på for at nå målet – Himmelen.

Jesus er livet – det evige liv – det må vi tage imod for at leve evigt sammen med Gud i Himmelen.

Vores himmelske Fars sande navn er Ya­hu­ah og Jesu sande navn Ya­hus­ha.

(Det har intet med jehovas vidner at gøre.)

Så – Forbered dig på at møde din Gud!  –  Måske meget snart!


 Der kommer fortsat nyt på denne hjemmeside


Denne hjemmesides indehold

Klik på disse bokse her  (de kan have forskellige farver),
det er link, og du kommer direkte ind på siderne.

Denne hjemmeside kommer til at inde­holde mange for­skellige ting:

Under Baggrunden for hjemmesiden  fortæller jeg om årsagen til, at denne hjem­me­side er blevet lavet.

Jeg har skrevet lidt Praktisk information.

Under Nyheder  kan det ses, hvilke sider jeg har lagt ud for nylig.


Under Det profetiske  er underafdelingerne:

Profetier  –  Syner  – Åbenbaringer  og  Drømme

Foruden Guds endetidsplan .


Under Oplevelser  ligger underafdelingen også med

Oplevelser med Himmelen og Helvede.

Det står der mere om på de forskellige sider.


Der er en afdeling, hvor jeg skriver om Bibelske emner  set ud fra Guds ord.


Under Forskelligt  har jeg lagt underafdelingerne:

Vidste du . . . ?  som inde­holder for­skellig oplys­ninger,

Bibelske hjemmesider  som er link til andres hjemmesider,

En gave  – Hvad det går ud på, kan du se, hvis du åbner den.


En afdeling om Sundhed. – Det er Guds vilje, at vi skal være sunde på alle områder af vore liv – til ånd, sjæl og legeme.


En afdeling med Information. – Der er så meget fokus på corona og alt, hvad det inde­bærer. – Men der er så mange ting, der ikke bliver fortalt i medierne og af myn­dig­hederne. – I denne af­deling har jeg lagt link ud til mange op­lys­ninger, der ikke bliver fortalt i medierne. – Nogle af disse oplys­ninger kan få evig­heds­betyd­ning.


Der kommer flere sider på efterhånden.

Der kommer måske “Bibelvers fra grund­teksten” og “Bibel­studier”. Er du inter­es­seret i det, kan du kon­takte mig.


Velkommen til at gå på opdagelse på “Himmelvejen”!


Ønsker du at komme i kontakt med mig, find oplys­ningerne her under:

Kontakt