Corona-vacciner


Ventegodt om corona-vacciner

Søren Ventegodt fortæller nedenstående i sin video om corona-vacciner. Det der står i de fir­kantede paren­teser [. . .] har jeg tilføjet.

Coronavacciner er ikke som normale vacciner

Coronavirus kan ikke dyrkes. (10:02) Den kan ikke kry­stal­liseres, det vil sige, at det er meget svært at finde ud af, hvad genomet er. [Hvad er et genom?] De må gætte. De kan ikke vide, om det er det rigtige genom, de har i deres virus­test. De har ikke kunnet dyrke og op­kon­cen­trere corona­virus og dermed isolere arve­mate­rialet. Til vacciner kan de ikke få virus og protein nok. De kan ikke få virus­partikler nok til at lave injek­tioner. Derfor kan man ikke lave disse corona­vacciner. [Sådan som man normalt laver vacciner.]

I de sidste 20 år har de forsøgt at lave for­skel­lige alter­native strategier for “corona­vacciner”. Det de har prøvet mest med er at få kroppen til selv at lave de proteiner, som de ikke har kunnet lave i labo­ra­toriet. Ved at give genet for de proteiner, der sidder i virus, som vaccine.

Coronavirus

Søren fortæller om corona­virus (11:20). De stopper mRNA i vaccinen; mRNA er koden for et gen. De pakker det ind i nano­par­tikler, som skal være “mad” for cellerne for at få dem til at spise det. Og hvad “maden” består af, vil de ikke oplyse om. Nå det sprøjtes ind i et menneske, spiser cellerne mad­pakken med mRNAet, og så begynder kroppens egne cellerne at lave disse spike­proteiner og sætte dem på overfladen. Spike betyder bare spids.

Nu har vi den situation at kroppens egne celler begynder at lave virus­par­tikler. Vi har im­munitet mod corona. [Det er ikke fra det, der sprøjtes ind i kroppen, immu­niteten mod corona er allerede i os.] Så kommer kroppens dræber­celler og ser spike­prote­inerne; og hvad tænker de så? Det er der ingen der ved. Der er ingen der ved, hvad der så vil ske.

Normalt skal der blive ballade ved cellerne for at få lavet et immun­respons. (15:12) Vil der komme immun­respons nok? Det vides ikke. Ingen ved, hvad der vil ske. Søren for­klarer om det i videoen. Det kan give store problemer, hvis det ikke virker, som ønsket. Det kan resultere i at corona­virus bliver meget far­ligere.

Dyreforsøg

I dyreforsøg med katte, tålte kattene mRNA vaccinen fint, men da den rigtige virus kom, så døde alle kattene i forsøget. (16:20) Så i dyre­for­søg har den slags vaccine vist sig at være super­farlige. Det har aldrig været forsøgt i mennesker før.

Superfarligt eksperiment

MRNA vaccinen er det største forsøg med mennesker, der nogen­sinde er lavet. Det er et super­farligt eksperi­ment. Ledende forskere i verden siger, at det er sinds­sygt, fordi en b­ivirk­ning kan være en hær­skare af auto­im­mune syg­domme. Og virussen kan blive meget farligere. Virus er det store problem, fordi de går ind i cellerne og over­tager pro­duk­tions­apparatet og laver så nye virus i stedet for, at cellen laver det, cellen skulle lave.

Vi kender nu corona­virus, fordi WHO har erklæret, at der er en pandemi. Der er ingen fare i coronavirus. Der er ingen grund til at tro på det myndig­hederne og WHO og industrien for­tæller, at corona­virus er farlig, for det er corona virkelig ikke. Corona­virus har aldrig været farlig, og det vil den aldrig blive, med mindre vi får mRNA genterapi, som de nye corona-vacciner er.

Sikker eller ej?

Videnskabsfolkenes generelle vurdering er, at vaccinen skal testes i 10 år, før vi ved, om den er sikker eller ej.

Sygdomme der risikeres ved vaccinerne

De syg­domme mennesker, der tager mRNA gen­terapien i form af den såkaldte corona-vaccine, kan risikere er: lammelser, hjerne­skader, led­skader, muskel­skader, alle såkaldte auto­­immune syg­domme, foruden sterilitet og allergi.

Oplysninger fra video slut. 


Hvad vælger du?

Mit spørgsmål til dig er: “Har du lyst til at løbe den risiko?” – Først om 10 år vides det, om vaccinerne er sikre eller ej. – Fordele og ulemper bør opvejes mod hinanden.

Jeg kan også spørge, hvem vælger du at tro på? – Tror på på WHO, som anbefaler det, der er medici­nal­in­du­striens strategi? Når WHO får masser af penge fra medicinal­indu­strien hvert år. – Eller tror du på ledende forskere i verden, som ikke bliver betalt for at sige det, de gør; men de forskere fortæller det, som de kender til i form af deres viden? – Tænk dig godt om!


Secured By miniOrange