COVID-19 vacciner til børn


Læge Claus Hancke siger:
“Det er i strid med lægeløftet at vaccinere børn”.


Her er en engelsk video fundet via dr. Mercolas blok.

Baby lammet af Pfizers COVID-vaccine

Et barn i Pfizer COVID-19 eksperi­ment med vacci­na­tioner er nu ude af stand til at bevæge sin krop fra halsen og nedad efter at have fået sprøj­terne. Videoen doku­men­terer, hvordan et sundt og robust barn for­værres på blot 13 dage, fra at være glad og aktiv til at være lammet og indlagt på hos­pi­talet på dag 13 efter ind­sprøjt­ningerne. – Fra d. 21. september 2021. (Længde 4:21) 

Kilde: Odysee 21. september 2021 –