COVID-19 vaccinerne har chip

Sådan siger nogle, der in­for­merer, men det er IKKE en chip. Det er en nano­pro­cessor. En chip og en nano­pro­cessor er to for­skel­lige ting, men de skal begge bruges til det ende­lige (færdige) Dyrets mærke. Så det er nanotek­no­logi, der er i COVID-19 vacci­nerne. Se: “Nano­pro­cessor i ‘vac­cinen’” og “Er MAC-mærk­nings­sy­stemet ‘Dyrets mærke’?

Engelske udsendelser om at COVID-19 vaccinerne har chip i sig.
Bortset fra at det altså er en nanoprocessor,
som COVID-19 vaccinerne har.

Tallet efter linket til videoen angiver, hvor lang videoen er i mi­nutter og se­kunder.

Vaccineret bluetooth-aktiveret mikrochip

Dyrets mærke – Video – 16:55 – Der er ID 2020 060606 i vacci­nerne. Det græske ord phar­makeia over­sættes trold­dom i Guds ord. QR koder. Der vises, hvordan COVID-19 vacci­nerede men­nesker kan regi­streres via blue­tooth funktion på en telefon eller anden skærm. Der er Luciferase i vaccinerne også.

Microchip i vaccine

Dyrets mærke – Video – 9:43 – viser hvordan man skanner ting med en skanner og viser hvordan COVID-19 vacci­­nerede men­­nesker også kan skannes. Til slut i videoen skæres en chip ud af en mands skulder.

Advarsel 666

Dyrets mærke – Tag ikke COVID-vaccinen – Video – 14:40 – Disse mRNA-vac­ciner ændrer men­neskers DNA så de bliver til GMO-er og dermed kan blive eget af dem, der har patentet. Efter 7:44 fortæller dr. Carrie Madaj. Og der vises disse vac­ciner med mikro­nåle.

Dr. Carrie Madaj

Den skjulte dagsorden for COVID (Dyrets mærke) “vaccine” afsløret! – Video – 12:49 – Kvante­punkt-vacci­na­tioner vil anvende Luci­ferase, som den aktive kom­ponent. Der er nano-tek­nologi i vacci­nerne. De giver alle et nummer. Og kan over­våge alt om men­nesker via deres tek­nologi. Der er ID 2020 060606 i vacci­­nerne. Det kan kobles på AI kunstig intel­ligens.


Der findes mange flere udsen­delser om det. Det er svært for mig at finde dem, fordi de hoved­sag­elig er på eng­elsk og ikke har mu­lighed for under­tekster og over­sæt­telse.