De jødiske måneder og år

Søg og du skal finde. Jeg har været på jagt efter for­klaring på jødernes måneder og dermed længden af årene i dage. Vi beregner jo de jødiske år normalt til 360 dage.

Den jødiske kalenders måneder og år

Skudår forekommer 7 gange i den 19-årige Metonic-cyklus, nemlig i år 3, 6, 8, 11, 14, 17 og 19 i cy­klussen. Det betyder, at der til­føjes en skud­måned hvert 2. til 3. år. Den meto­niske cyklus, også kendt som Ennea­de­cae­teris, er en periode, der kommer meget tæt på at være et fælles multi­plum af sol­året og måne­måneden (syno­disk måned). Med en af­vigelse på blot et par timer har 19 solår meget tæt på samme længde som 235 måne­måneder, idet begge perioder udgør 6940 dage.

Dette gør det muligt for jødisk tids­reg­ning at holde sig nogen­lunde syn­kro­niseret med sol­året ved blot at tilføje et vist antal hele måneder pr. meto­nisk cyklus. Da 19 år med 12 måneder giver 228 måneder, skal der lægges 7 ekstra måneder til for at nå op på i alt 235 måneder pr. cyklus. Ved at anvende dette system afviger den jødiske kalender fra sol­året med 1 dag på 216 år.

The Jewish Calendar’s Months and Years


Det jødiske skudår

The Jewish Leap Year:

Et skudår i den jødiske kalender har 13 måneder og fore­kommer 7 gange i en 19-årig cyklus. På hebraisk kaldes et skudår for Shanah Me’uberet, eller gravid år.

At indhente solåret

Månederne i den jødiske kalender er baseret på månens faser. En ny måned be­gynder på dagen for første flig af månen efter ny­måne­fasen. Da summen af 12 måne­måneder er ca. 11 dage kortere end sol­året, til­føjes der med jævne mel­lem­rum en 13. måned for at holde kalenderen i trit med de astro­no­miske års­tider.

Adar – den heldige måned

I et jødisk skudår tilføjes en ekstra måned efter Shevat-måneden og før Adar-må­neden. Den kaldes Adar Aleph, Adar Rishon eller Adar I. Måneden Adar kaldes derefter Adar Bet, Adar Sheni eller Adar II.

Ifølge jødisk tradition er Adar en heldig og lyk­kelig måned.

Regler for skudår

Skudår forekommer 7 gange i den 19-årige Metonic-cyklus, nemlig i år 3, 6, 8, 11, 14, 17 og 19 i cy­klussen. Det betyder, at der til­føjes en skud­måned hvert 2. til 3. år. Den meto­niske cyklus, også kendt som Ennea­de­cae­teris, er en periode, der kommer meget tæt på at være et fælles multi­plum af sol­året og måne­måneden (syno­disk måned). Med en af­vigelse på blot et par timer har 19 solår meget tæt på samme længde som 235 måne­måneder, idet begge perioder udgør 6940 dage.

Dette gør det muligt for jødisk tids­reg­ning at holde sig nogen­lunde syn­kro­niseret med sol­året ved blot at tilføje et vist antal hele måneder pr. meto­nisk cyklus. Da 19 år med 12 måneder giver 228 måneder, skal der lægges 7 ekstra måneder til for at nå op på i alt 235 måneder pr. cyklus. Ved at anvende dette system afviger den jødiske kalender fra sol­året med 1 dag på 216 år.

Mangelfulde, regelmæssige og fuldstændige skudår

For at forhindre, at visse jødiske hellig­dage som Rosh Ha­shana falder på be­stemte uge­dage, kan man til­føje en dag til den 8. måned (Mar­cheshvan) eller trække en dag fra den 9. måned (Kislev). Det betyder, at et år i den jødiske kalender kan have 6 for­skellige længder:

Almindelige år kan være 353, 354 eller 355 dage lange.
Skudår kan være 383, 384 eller 385 dage lange.

Årslængderne betegnes som cheserah eller mangel­fuldt år (353/383 dage), kesi­drah eller almin­deligt år (354/384 dage) og shlemah eller kom­plet år (355/385 dage).