Dommens dag

Der kommer en dommens dag, hvor vi alle skal stå Gud til regnskab for vore liv. Det kan du læse i Åb. 20.11-15 her.

Dommens dag forkyndes

I Åb. 14.6-11 er der 3 engle, som har et vigtigt budskab fra Gud at fortælle om Guds dom. Dommens dag forkyndes. Her står der om Dyret og Dyrets mærke. Dyrets tal står omtalt i Åb. 13.18. Der står at Dyrets tal er 666. Dette mærke med dette tal 666 må vi aldrig nogen sinde tage på os, i vores pande eller på vores højre hånd. Der står, at de, som gør det, ender i Ildsøen. Denne dom er forkyndt forud.


Denne side er midlertidig, der kommer mere senere.