Dr. Ariyana Love fortæller

Dr. Ariyana Love har en hjem­me­side – Ambas­­sador Love – og hun har rigtig mange ting at for­tælle. Van­vittige ting, men også for­fær­delige ting. Jeg har en side med link til nogle af hendes ar­tikler – Dr. Ariyana Love – Her­under vil jeg ganske kort for­tælle nogle ting, hun for­tæller og link til, hvor der er mere at læse om det emne.

Dyrets mærke

Dr. Ariyana Love har virkelig også sat sig ind i tingene. Hun har også for­stået, at COVID-19 vac­ci­nernes ind­hold viser, at det er Dyrets mærke. Hun skriver i ar­tiklen her: Ikke længere normale men­nesker: “Hvis du ønsker at få børn for Guds skyld, så tag ikke dyrets mærke.” Hvorfor ikke? Fordi de også om­skaber men­nesker til ikke længere at være skabt i Guds billede; og derfor vil de børn de evt. kan få heller ikke være skabt i Guds billede.

Hydra vulgaris og parasitter i COVID-19 vaccinerne

Der er fundet hydra vul­garis og para­sitter i det de kalder for COVID-19 vac­ciner. Disse dyr er der med et formål. Det er for hurtigt at kunne om­skabe men­nesker til det, de vil have det til at blive.

Dr. Carrie Madej afslørede sine fund af  hydra i Stew Peters Show den 29. sep­tember 2021.

Dr. Zandre Bothas for­tæller om sine op­­dag­elser af mikro­sko­piskeselv­sam­lende medi­cinske anord­ninger i blodet fra hendes vaccinerede patienter i Stew Peters Show den 4. oktober 2021.