Er Klaus Schwab den farligste mand i verden?


Teksten under videoen:

Klaus Schwab bringer dig den store nul­stilling. Og det bliver ikke kun godt, det bliver en fan­tastisk nul­stilling! Folkene i World Economic Forum har travlt med at hjælpe dig med at beskytte dig mod klima­for­an­dringer og syg­domme. Alligevel er der stadig nogle, der spørger, om Klaus Schwab er den farligste mand i verden? Få det fulde billede sammen med alt det, de IKKE ønsker, at du skal vide i denne video! – Citat­slut.


Omskabelse

Klaus Schwab siger: “Et af kende­teg­nene ved den fjerde indu­stri­elle revo­lution er, at den ændrer ikke, hvad vi gør, den ændrer os. Denne tvungne indu­strielle revo­lution er ander­ledes, den ændrer ikke, hvad vi gør, den ændrer os, hvis vi tager en gene­tisk redi­gering. For at tage et eksempel. Det er os, der ændrer os, og det har selv­følgelig en stor ind­fly­delse på vores iden­titet.”

Hvad siger han?

Han snakker om den fjerde indu­strielle revo­lu­tion. Han siger, den er tvungen. Hvem vil tvinge til det? Er det ham, eller er der nogen eller noget over ham?  Han siger, den ændrer men­nesker indefra. Han kalder det for genetisk redi­gering. Hvad er gene­tisk redi­gering?


Hør/læs selv resten af videoen. Du kan få danske under­tekster på.


Genmanipulation

Genetisk redi­gering er, at de går ind og redi­gerer i men­neskers gener. Dvs. de laver men­nesker om inde fra. Det betyder også, at så er men­nesker ikke længere skabt i Gud billede. Hvilke konse­kvenser har/får det? Tænk over det. Vil Gud kendes ved dig, hvis du ikke længere er skabt i hans billede? Hvis du ikke læn­gere er et na­turligt men­neske, så mister du også dine ret­tig­heder, som men­nesker. Alle dine men­nes­ke­ret­tig­heder. Så kan du blive ejet af dem, der har patentet på det produkt, de har lavet. Hvad tror du, det kommer til at betyde?

NEJ til tvang!

Gud tvinger ingen og al tvang kommer ikke fra Gud. Det bør vi ikke under­ordne os, men det bør vi stå imod. Om vi altså ønsker at være på Guds side og ikke på de ondes side. Sam­ar­bejder du med Gud, eller mod­ar­bejder du Gud? Sam­ar­bejder du med Dyret, eller mod­arbejder du dyret? – Dyret er her!