Grunde på Guds ord


Salig den mand, som ikke går efter gudløses råd, står på synderes vej eller sidder i spotteres lag, men har lyst til Herrens lov, og som grunder på hans lov både dag og nat. Han er som et træ, der, plantet ved bække, bærer sin frugt til rette tid, og bladene visner ikke: alt, hvad han gør, får han lykke til.

Salme 1.1-3


Velsignelsen ved at grunde på Ordet

Der følger velsignelse med, når vi grunder meget på Guds ord og handler efter det. Der står også, at så vil alt, hvad vi gør, lykkes for os. Mon ikke de fleste mennesker ønsker, at det de foretager sig skal lykkes for dem? Det tror jeg. Her er så løsningen på den ting. Men jeg er ikke sikker på, at så mange vil handle efter det. Når vi grunder på Guds ord, så følger der en forvandling af vores sind med.

Hvordan grunder man på Guds ord?

Det gør man ved at læse Guds ord og virkelig tænke over, hvad der står, og så blive ved med at tænke over de ting, til de bliver levende for én. Så tygger man drøv på Guds ord. Det kan også være godt at “mumle” eller tale Guds ord, så man selv kan høre det. Så det også kommer ind gennem ørerne. Det er selvfølgelig nødvendigt at give Guds ord ret. Guds ord kan jo både bruges rigtigt og forkert.

Vi må grunde på Guds ord. Tygge drøv på Guds ord. Bekende Guds ord og handle i ov­er­ens­stem­mel­se med det. Vi må forny vort sind med Guds ord. Rense vort sind med Guds ord. I Efes. 5.26 står der om Kristus, som rensede Kirken i vand­ba­det ved ordet. Tankerne skal tages til fange. De skal adlyde Guds ord. De bliver vaskede, når de fyldes med Guds ord. Vi må lære at tænke som Guds ord. Forstået sådan, at vi må kende Guds ord og blive så fyldt af det, så det er det, der kommer op i os, når vi kommer i alle mulige for­skel­li­ge si­tu­a­ti­on­er i livet. Så vi lever efter Guds ord.

Adlyd Guds ord!

Ja, det hjælper altså ikke at “bare” at læse og grunde på Guds ord, hvis der ikke er vilje til også at handle efter det. Vi må nød­ven­digvis også gøre Guds ord. Altså leve aktivt efter det. Det handler sim­pelthen også om at leve i den hel­lighed og renhed, som Gud har kaldet os til at leve i. Vi må leve et helt nyt liv. Tage af­stand fra al synd, i tanke, ord og ger­ning. Ikke fylde os med syndige ting. Hverken rent fysiks i form af stoffer, mad og drikke, som er di­rekte i mod­strid med Guds ord. Vi bør ikke for­u­rene Guds tempel.

Men heller ikke i form af, hvad vi ser og hører. Vi kan ikke for­hindre, hvad andre siger, men vi er i det mindste ikke for­plig­tede til at fylde os med urene ting fra me­dierne og fra nettet eller op­holde os steder, hvor vi svines til. Vores tanker må vi også selv passe på og opdrage, da der ikke er andre end os selv, der kan gøre det.