Hvordan mRNA-vaccinen påvirker cellerne


Analyse af dr. Joseph Mercola
fra han hjemmeside d. 20. august 2021

Nedenstående oplys­ninger fandt jeg d. 20. august 2021. På dr. Joseph Mer­colas hjemme­side her (engelsk). Jeg oversatte den til dansk og sendte den til en ven pr. mail. Dengang vidste jeg ikke, om jeg må lægge den ud på min hjemme­side, det ved jeg nu, det må vi gerne. Og dengang vidste jeg heller ikke, at artik­lerne blev slettet igen efter 48 timer. Hvorfor kan du se her. – Derfor har jeg ikke dr. Joseph Mercolas original som PDF-fil.

Videoen

Der lå også en 10 minutters video på siden, hvor artiklen kommer fra. Disse såkaldte mRNA-vacciner giver masser af blod­propper. Desværre så jeg ikke hele videoen og kunne nok heller ikke down­loade den. Den var ellers meget talende. Det var en “Visuel visning af, hvordan mRNA-vaccinen påvirker cellerne”. Derfor har jeg heller ikke originalen på engelsk; så linkene til, hvor han har oplysningerne fra, har jeg ikke og har derfor slettet henvisningerne.

Så fandt jeg omtalte video igen – Dr. Charles Hoffe – Hvordan mRNA-vac­cinen på­virker vores kroppe på celle­niveau. – På flere forskellige kanaler – End Time Evan­gelistMikey­088-COVIDThe Trooper – 9 ½ min. – fra d. 20. august 2021.


Hvordan mRNA-vaccinen påvirker cellerne

Af dr. Joseph Mercola

Indholdsfortegnelse

Med link til de enkelte afsnit i artiklen

Side   1 – Historien i et overblik – er under ind­holds­for­teg­nelsen
Side   2 – Indledning
Side   3 – Blodpropdannelse
Side   4 – Koagulation – D-dimer
Side   5 – Forudsigelse – Højt blodtryk i lungerne – Forbrydelse . . .
Side   6 – Spike-protein – Opfinderen advarer – Blodkarrenes inderside
Side   7 – Hold mund!
Side   8 – Ordforklaring


Historien i et overblik

Dr. Charles Hoffe, en familie­læge fra Lytton, British Columbia, for­talte sund­heds­myn­dig­hederne, at hans patienter havde fået bivirk­ninger af mRNA COVID-19-vac­ci­nerne. Hoffe blev hurtigt beskyldt for at for­år­sage “vac­cine-tøven”, og de lokale sund­heds­myn­dig­heder truede med at anmelde ham til den licens­ud­stedende myn­dighed.

Spike-proteinet i vaccinen kan føre til ud­vikling af flere små blod­propper, fordi det bliver en del af celle­væggen i dit vasku­lære endotel; disse celler skal være glatte, så dit blod flyder jævnt, men spike-proteinet betyder, at der er “spidse stykker, der stikker ud”

Hoffe har udført D-dimer-testen på sine patienter for at påvise den poten­tielle til­stede­værelse af blod­propper inden for fire til syv dage efter at have mod­taget en COVID-19-vaccine; 62 % har tegn på blod­propper. De lang­sigtede ud­sigter er meget dystre, sagde Hoffe, fordi med hver efter­føl­gende ind­sprøjt­ning vil det tilføje mere skade, da du får flere beska­digede kapil­lærer.

Fortsætter næste side med

Indledning