Hvornår begynder Daniels 70. år-uge?

Ved du, hvad Daniels 70 år-uger er? Ellers må du heller læse “Daniels 70. år-uge” først. Og jeg vil også an­be­fale dig at se og høre, hvad Mark Biltz for­tæller om det.

Den store trængsel

Mark Biltz fortæller om det i disse ud­sen­delser:

22-05-2021 – Hvornår begynder trængslen? Hvor befinder vi os i den bibelske ka­lender? (Hvilken tid er det?) – When will the TRIBU­LATION begin? Where are we on the BIBLICAL Calender? (What Time is it?) – 1:05:10

21-07-21 – Kan trængslen begynde næste år? Er de kine­siske ny­tårs­sym­boler paral­lelle med åben­baringer? – Could the tri­bu­lation begin next year? Do the Chinese New Year symbols parallel reve­lations? – 52:27

Guds lov

På Daniels tid blev de bort­ført til Babylon, fordi de ikke over­holdt deres sab­batår, shemitah-årene (2:34). Det er Gud, der har op­fundet og lavet sin kalender, og delt den op i 7-års cy­klusser. Daniels 70. uge kan ikke begynde på andre tids­punkter, end når der begynder en ny 7-års cyklus. For Gud bruger sin egen kalender. Tingene sker efter hans plan­lægning. – Guds tids-ur

2015 – 2022

Til Rosh Hashanah i 2015 begyndte der en ny 7-års cyklus. Der kom 4 blod­måner og 2 sol­for­mør­kelser på jødiske hel­lig­dage, se dem her. Der er også dette billede med dato­­erne for blod­­månerne fra en andens video. Mark sagde, at denne 7-års cyklus vil være en op­­våg­­nings ad­varsel fra Gud (5:42). She­mitah-året er fra Rosh Ha­­Shanah i 2021 til Rosh Ha­Shanah i 2022. Vi er altså i et sabbatår indtil trom­­pet­­festen ca. d. 26.  – 28. sep­tember 2022. Også datoerne her.

2022 – 2029

Den store trængsel vil begynde sam­tidig med en ny 7-års cyklus. (2:24) Det første år af hver ny she­mitah-cyklus kan vi se efter, om den store trængsel vil begynde. Det er sab­batår i år, shemitah-år. Derfor begynder der en ny 7-års cyklus til Rosh Ha­Shanah i 2022. Hvis den store trængsel ikke begynder i år til Rosh Ha­Shanah, så kan den ikke begynde før om 7 år, siger Mark, fordi Gud følger din egen kalender.


Min kommentar

I 2024?

Men denne 7-års cyklus be­gyndte ikke til trom­pet­festen i 2022. Jeg tror, Gud har mar­keret, hvor hans 7-års cy­klusser er her i ende­tiden. Og jeg tror, at han mar­kerede det med “Åben­bar­ingen 12 tegnet“. Jeg tror, at det er der, Guds 7-års cyklus i ende­tiden be­gynder. Derfor tror jeg også, at når den følg­ende 7-års cyklus be­gynder til trom­pet­festen i 2024, så kan det be­tyde, at her be­gynder Daniels 70. år-uge. Der er nøj­agtig det antal dage fra trom­pet­festen i 2024 til for­son­ings­dagen i 2031, som der er for­ud­sagt i Guds ord, at der vil være, fra denne del af ende­tiden be­gynder til det er slut.