Jesu opstandelse

Efter at Jesus var død, tog Josef så Jesu legeme og svøbte det i et rent ligklæde. Derefter lagde han Jesu legeme i den nye grav, som han havde ladet hugge ud i klippen til sig selv, og han rullede så en meget stor sten for graven. Den sten er siden blevet fundet ved Golgata. Den var ca. 4 m i diameter og 22,5 cm tyk. To kvinder sad overfor graven og så det.

Dagen efter at Jesus var død, og Josef havde lagt Jesu legeme i graven, gik yp­per­ste­præst­er­ne og farisæerne til Pilatus og bad om at graven måtte blive bevogtet, for at Jesu disciple ikke skulle stjæle Jesu legeme og fortælle, at han var opstået fra de døde. De fik mandskab til at bevogte graven. Og stenen blev forseglet.

Dagen efter sabbaten, da det blev morgen den første dag i ugen, kom de kvinder, som havde set, hvor Jesus blev lagt i graven, for at se til graven, da de gerne ville salve Jesu legeme. Da kom der et stort jordskælv, da en Herrens engel kom fra Himmelen og væltede stenen bort og satte sig på den. Vagtmandskabet skælvede af frygt og blev som døde. Engelen sagde til kvinderne, at de ikke skulle frygte, for han vidste, at det var Jesus, som var blevet korsfæstet, som de søgte efter. Han fortalte dem, at Jesus ikke var der, for han var opstået. Engelen sagde også, at de skulle gå og fortælle det til disciplene.

Da disciplene havde fået at vide, at Jesus var opstået fra de døde, løb Peter og Johannes ud til graven og så, at den var tom.


Jesus er opstået fra de døde – han lever i dag!


Du kan læse beretningerne om Jesu opstandelse i:

Matt. 28.1-10; kan læses her.
Mark. 16.1-11; kan læses her.
Luk. 24.1-12; kan læses her.
Johs. 20.1-18; kan læses her.

Det er lidt forskelligt, hvordan det bliver fortalt hos de fire evangelister.