Jura

Der ligger flere udsendelser på nettet, hvor jurister for­tæller om ting, der har for­bin­delse med corona.


Opslag på facebook 

Der er så mange der slår noget op på face­book. Find link til gode op­lys­ninger på min side med –

Opslag på facebook


Tvangsvaccine og jura

Der er en update ud­sen­delse med Jurist Mikkel Kaas­trup, som er ekstern lektor på Zea­land Busi­ness College. Mikkel for­tæller, at dom­stole kan dømme at lov­givning er ugyldig. – Så er mit nødråb: Bed om at dommere må dømme ret­fær­digt og ikke efter reger­ingens ønsker. – Mikkel siger, vi skal kun rette os efter det, som der er gyldig lov­hjemmel til. Hør selv, hvad han fortæller i ud­sen­delsen på dkdox.tv fra d. 2. jan. 2021. Den varer 24 min.

Tvangsvaccine og jura


Vaccination – epidemilov – testning m.m. 

Frihedsbevægelsens Fællesråd har en face­book­side. Hvor Martin MD Iversen d. 16. feb. 2021 tog en god snak med erhvervs­jurist Casper Knudsen om dan­skernes ret­tig­heder an­gående vac­ci­nering, testning, love og regler. Der er link til mange punkter i videoen. Jeg håber, den får lov at blive liggende på YouTube. Videoen er fra d. 16. feb. 2021 og varer 41 min.

Vaccination – epidemilov – testning m.m.


Juridisk analyse

Nedlukning af butikker, for­enings­liv og er­hverv er ulov­lig. Reger­ingens ind­skrænk­ninger i retten til at arbejde og drive erhverv – hvor er grund­laget for an­ven­delse af den retlige regu­lering? – Ana­lysen er skrevet af: er­hvervs­jurist Michael Schultz, er­hvervs­jurist Casper Knudsen, jurist Gitte Evy Frigioni og bach.­jur./­stud.­cand.­jur. Thor Strellner Martens. Du kan finde og hente ana­lysen her:

Juridisk analyse


Mikkel Kaastrup kræver friheden tilbage

Fællesskab for frihed havde en demon­stra­tion d. 26. sep. 2020 på  Chris­tians­borg Slots­plads. Der blev afholdt flere taler. Mikkel Kaas­trup holdt der en tale om regeringen tiltag i forholdt til vores lovgivning. Hør den selv, den er værd at høre. Den ligger hos dkdox.tv – den varer ca. 19 min.

Mikkel Kaastrup kræver friheden tilbage


Retssager

OOC har anlagt 4 rets­sager mod Mette Frede­riksen. Det kan du se mere om på OOCs hjemme­side og på Danmarks frie fjern­syn. Ud­sen­delsen varer 11 min.

Ventegodt om – OOC retssagerne


Diskriminering

Se mere om diskriminering på undersiden om –

Diskriminering