Kamp mellem lyset og mørket

Der er en kamp mellem lysets rige og mørkets rige. Den bliver stær­kere og stær­kere som tiden går. Husk: Lyset er stærkere end mørket. Men lyset kan jo altså slukkes.

Lyset kan gå ud

Hvad sker der, hvis lyset bliver slukket? Så bliver der altså mørkt. Og nogle mener, at disse COVID-19 vac­ciner slukker lyset i men­nesker. Jeg kan ikke sige, at det ikke er sandt. For der er mange men­nesker, som har oplevet, at det er sandt. – Stakkels dem. Hvordan kan de få lyset tændt igen? Jeg ved det ikke, men de bør absolut omvende sig straks og bede Gud om tilgivelse.

Jon Knudsen fortæller

Jon Knudsen for­tæller lidt om det i denne tale i Løkken Fri­kirke fra d. 20. no­vember 2022: “Det ånde­lige men­neske“.

Jon fortæller (26:34), at i denne tid for­­søger mørket at ad­­skille kroppen fra ånden. De for­­søger på at bryde for­­bin­­delsen mellem kroppen [men­­nesket med sjæl og legeme] og ånden [den åndelige dimen­­sion].

(28:26) De har lavet viden­skabelige under­søg­elser blandt dem, som har gået de første skridt [dvs. dem som har taget de første COVID-19 vac­ciner]. Blandt “præster” i alle reli­gi­oner, og de fleste siger, at de mister deres ånde­lighed. Der er tusindvis af beret­ninger fra men­nesker over hele jorden; at de som var ånde­lige og havde ånde­lige ører mister det, når det her sker med deres krop.

Hvad sker der?

Hvad sker? Det som sker efter deres valg af COVID-19 vac­ci­na­tion. Jon kan jo ikke sige det med rene ord, for så blev ud­sen­delsen måske straks fjernet fra You­Tube. Sagen er den, at Jon for­tæller, at de har lavet viden­ska­be­lige under­søg­elser blandt præster af alle reli­gi­oner. Og disse viden­skab­elige under­søg­elser viser, at mange af disse præster for­tæller, at de har mistet deres ånde­lighed, efter at de har fået denne COVID-19 vac­ci­nation.

Så det tyder på, at de for­søger at stoppe men­neskers ånde­lighed, som for­talt i en ud­sendelse; hvor de for­tæller, at de har fundet det, de kalder: “Gud-genet – VMAT2 genet“. Jaco Prinsloo har også for­talt i en ud­sen­delse, at mange men­nesker har for­talt ham, at de ikke læn­gere kan mærke Gud. Jeg kan ikke huske, hvilken ud­sen­delse det var, men det er længe siden. Så er der også den græske præsts vid­nes­byrd. Se: “Græsk præst – efter COVID-19 vac­ci­nation“.

Sagt med andre ord

Altså er der mange der vidner om, at de har mistet der ånde­lighed efter deres ind­sprøjt­ning med COVID-19, som jo ikke er en vac­ci­na­tion. Mange siger nok, at de har da ikke mistet deres ånde­lighed. Jamen det er da godt for dem. Men det betyder da ikke, at der ikke er andre, som har ikke har mistet ånde­lig­heden. Vi kan ikke bare sige, at fordi nogle ikke har, så har andre heller ikke. Det må men­nesker da godt nok bedst selv kunne mærke.

Jeg tror så, at det, den onde og de onde forsøger, er, at ad­skille men­neskets ånd fra den ånde­lige verden på en måde. Men fak­tisk be­sætte men­neskers ånd på en anden måde. COVID-19 kan jo også betyde dæ­­mo­­nisk be­­sæt­telse. Se: “DIVOC AI = COVID-19“. Og dæmoner kan komme ind i men­nesker via disse COVID-19 vac­ciner. Ja, det er for­fær­deligt, men det hjælper ikke at benægte og stikke ho­vedet i busken.

Mit bedste råd

Hvis du har ladet dig over­tale/­be­drage til at tage disse COVID-19 vac­ciner, så er mit bedste råd til dig, at du om­vender dig straks og beder Gud om til­giv­else og gen­op­ret­telse. Og frem­over nægter at tage noget som helst af myn­dig­hedernes gift. Du kan ikke stole på sund­heds­myn­dig­hederne. Nogle gør selv­følgelig godt, men det er ikke alle. Se også gerne:

Lampens lys og brudens røst