Miskundhed

Miskundhed er et gammelt dansk ord. Ord­bøgerne skriver, at det er af­ledt af det gamle danske ord mis­kunn, af mis og af­ledning af kunne ‘give skyld, til­regne’. Mis vender betyd­ningen af det næste ord til den mod­satte betyd­ning. Det næste ord er “kunne give skyld, til­regne”.

Betyder

Altså når jeg sætte dette sammen, så betyder det, at Gud ikke vil tilregne os det, som kunne give skyld.

Ordbøgerne

Ordbøgerne skriver at mis­kundhed be­tyder: barm­hjer­tighed; mild­hed; over­bær­enhed. Men det er er jeg altså slet ikke enig i fordi:

Barmhjertighed

At være barm­hjertig er at være: med­lid­ende, til­givende og parat til at hjælpe folk i nød. Det er ikke det samme som at ikke til­regne skyld. Det er på grund af Guds nåde og barm­hjer­tighed, at han ikke vil til­regne skylden. Men det er ikke det samme som barm­hjer­tighed.

Mildhed

At være mild er heller ikke det samme. Mildhed har flere be­tyd­ninger. Jeg op­fatter mildhed i Guds ord mest som: venlig, om­sorgs­fuld og kærlig. Det er heller ikke det samme som at ikke til­regne skyld. At det så er fordi, Gud er kær­lighed, og fordi han er venlig og om­sorgs­fuld, at han ikke vil til­regne os skylden, det er noget andet.

Overbærenhed

Eller at vise overbærenhed.  At bære over med noget be­tyder: som let bærer over med andres fejl, mangler, svag­heder el.lign. Det gør Gud absolut IKKE. Gud bærer aldeles ikke over med vore fejl, mangler, svag­heder eller lig­nende.

Gud hader synd

Gud vil have synden frem i lyset, så den kan blive er­kendt og be­kendt. Så må vi bede om til­giv­else og om­vende os fra den. Det er noget helt andet end at bære over med. Nej, Gud renser os fra synden, hvis vi vil bede om til­givelse og vende os væk fra den. Men der er altså disse be­ting­elser. Beting­elserne tror jeg helst folk vil ignorere.

Skylden tilregnes ikke

Gud ser og erkender skylden, men han vil så ikke til­regne den.

Under den gamle pagt blev synden dækket over med det lydefri dyrs blod. Under den nye pagt bliver synden vasket væk med Jesu rene blod, som tog al vores skyld på sig og be­talte prisen for os.