NASA: Asteroide vil ramme jorden

Paul Begley for­tæller i ud­sen­delsen her d. 20. sep­tember 2023, at NASA for­tæller at en aste­roide vil ramme jorden i fremtiden. Det specielle er at NASA nu fortæller det. De kan ikke længer skjule, at der vil komme noget. Fordi vi vil kunne se det på him­melen.

20-09-2023 – Breaking: “NASA Says Asteroid To Hit Earth In Furture” – Det er en nyhed: “NASA siger, at en aste­roide vil ramme jorden i frem­tiden” – Paul for­tæller (1:23) først i ud­sen­delsen (som er uden camera), hvad BC for­tæller i klippet her. Det er om aste­roiden Bennu, som for­skere for­udser kan ramme jorden i år 2182.

Hvorfor fortælle det?

Paul (3:28): Grunden , at jeg bringer dette, er, at vi siger, hvorfor i alverden be­kymre sig om dette Paul, det er 159 år fra nu [2023], hvorfor i alverden er du be­kymret for asteroiden Bennu, hvis den ikke kan ramme os. Eller den ikke kommer til at ramme os i 159 år. Her er min be­grund­else: Det er det faktum, at vi for første gang får NASA til at be­kræfte, at jorden vil blive ramt.

Og dette er en stor aste­roide, okay. Den er en tred­jedel af en mil [ca. ½ km], den er en tred­jedel af en mil bred, okay. Den er enorm, og hvis den rammer jorden, vil den gøre van­vittig skade, okay.

Paul fortæller videre herfra (4:20):

Apophis

Vi kender alle Apophis, som er den egyp­tiske gud for kaos [nej, det gjorde jeg ikke]. Aste­roiden Apophis kommer fredag den 13. april 2029, og det er den, som alle holder øje med. Selv om vi først fik at vide, at der var 2,7 chance for, at den ville ramme os. Så trak de det tilbage, tror jeg, på grund af pa­nikken. Og de ville ikke have, at der gik panik i gang. Men denne truende begiv­enhed kommer til at være så tæt på den 13. april 2029, at vi følger den meget nøje. 

Er det Bibelens dybe ind­virk­ning, malurt-effekten, du ved, er det, hvad det er? Vi ved det ikke. Vi ved, at det bliver tæt på.

Langsom afsløring

Men det faktum, at NASA nu for­tæller os, at vi vil blive ramt af en aste­roide, be­tyder for mig, at dette er den lang­somme af­sløring af, at der ud­over den er mange andre, der kommer. Som vi har talt med Mike fra hele verden om disse um ja, jeg er meget seriøs, vi har talt med Mike fra hele verden om dette i for­tiden.

Er det Malurt fra Åb. 8?

Vi ved, at Bibelen taler om det i Åben­bar­ingen kapitel 8, at vi kommer til at have to dybe ned­slag i øh i øh i disse sidste tider. Og selv dr. Tom Horn, han og jeg tror virkelig på det. Og han er mere ekspert på det, end jeg ville være, når det gælder for­stå­elsen af rum­pro­grammet eller studiet af aste­ro­iderne derude. Og han tror, at det vil være sce­nariet i Jo­hannes’ Åben­baring kapitel 8, vers 8, der frem­bringer malurt-ef­fekten. Og det tror jeg virkelig, og jeg har stu­deret det i over 20 år.

Og jeg tror ikke, at Apophis fak­tisk rammer os, men jeg tror, at der vil være en masse led­sag­ende klipper med den. Og den kommer så tæt på, at den kommer tættere på end vores satel­litter, der kredser om jorden. Den kommer ind i en afstand af lidt mindre end 19.000 miles [30.577] fra jordens over­flade. Og det er en stor aste­roide, så når du kommer så tæt på med al den tyng­de­kraft og alle de andre led­sag­ende sten, der kommer med den, vil noget ramme os.

Jeg mener, jeg kan næsten garan­tere det, og så, og det er det, jeg siger. Jeg tror, det er Åben­bar­ingen 8.8 pro­fetien, mal­urt­pro­fetien. Men det kunne være, at de tog fejl, det kunne være, at den ikke gør det. Gud­skelov, men du skal vide, at der kommer mere, og du skal vide, at der kommer mere før år 2182.

Meteorbælte kommer

(7:23Så dette er be­gyn­delsen på den lang­somme af­slør­ing af meteor­bæltet. Disse to store, enorme astero­ide­storme, disse meteor­storme, som vi løber ind i, som Mike fra hele verden har talt om og siger, at det er snart. Der vil ikke være nogen måde at skjule det på. Det kommer, det kommer helt sikkert, så wow, jeg mener, du skal vide, at det kommer.

Med nedslag på jorden

Ja, vi lever i de sidste tider. Det er det, jeg prøver at sige. Dette er af­slør­ing, det er, ligesom det er, ligesom dette, når de be­gynder at sige, at ja, vi vil blive ramt, og selvom de siger, at det er 159 år fra nu. Hvad de siger er, at der nu ikke er et spørgs­mål om ikke at bekymre sig om det. Ja, vi kommer til at have ned­slag, ja, det gør vi. Og nu er spørgs­målet ikke bare langt ude i frem­tiden. Men efter min me­ning be­tyder det, at der kommer flere meget hur­tigere. Og vi er nødt til at være for­be­redte, for Bibelen for­talte os, at dette ville komme.

Og det kan være, at fredag den 13. april 2029 er den dag, hvor vi bliver ramt af et par aste­roider eller en eller hvad som helst. Måske to, måske tre, de er måske ikke så store, men jeg tror ikke, at en Apophis rammer os. Men jeg tror, at når den strejfer os, bliver vi måske ramt af nogle andre, jeg ved det ikke, og det gør vi. Men hør her, vi er bog­stav­eligt talt kun seks år fra nu, og ned­tæl­lingen er helt sikkert i gang.

Giv dit liv til Jesus Kristus

Giv dit liv til Jesus Kristus, fordi vi er i vir­ke­lig­heden lige nu, und­skyld for intet kamera, øh vi skulle have alt øh ju­steret her, øh vi skulle have det. Vi skulle være klar til at gå kamera for­håb­entlig øh i efter­middag. Gud vel­signe jer alle. Giv dit liv til Jesus Kristus, fordi vi helt sikkert løber tør for tid.