Plandemic


Medicinalindustriens strategi

Judy fortæller videre (18:12), at det foregår med COVID-19. – Strategien [fra medici­nal­indu­strien] er, at for­hindre behandlinger indtil alle er inficeret og forcere vaccinerne, vel vidende at influ­enza­vaccinerne øger odds med 36 % for at få COVID-19.

[Odds er sand­syn­lig­heden for at noget vil ske = chance. Og i dette tilfælde må det så være risiko. Altså øges risikoen for at få COVID-19 med 36 %, når nogen er vaccineret “mod” influenza.]

Mikki spørger om (18:33), hvor de data kommer fra? Judy fortæller: “Fra en pub­li­kation sidste år, hvor de soldater, der var blevet vaccineret med influenza var mere mod­tagelige for corona­virus.”

Judy fortæller videre (18:44), at coronavirus er i alle dyr, så hvis du nogen­sinde har fået en influ­enza vaccine, er du blevet inji­ceret med corona­virus. Hvis du bagefter sætter en maske over dette . . .  – [Så sker der noget . . .]


Min kommentar: At forhindre behandling er jo også at holde det tilbage, som virkelig kunne hjælpe mod COVID-19. Under afsnittet om Hydroxy­klorokin blev der fortalt, at  hydroxy­­klorokin fungerer fantastisk sammen med zink. Men læger mister deres licens, om de bruger det til patienterne. – Det er da virkelig at holde livs­nød­vendig medicin væk fra mennesker i nød. 


Fortsætter næste side om masker og immunforsvar,
som er en del af strategien – 

Masker