Seglene åbnes

Her er det seglene i Åb. 6 jeg mener. Læs selv om dem i Åb. 6.

Jeg tror faktisk også, at Åben­baringen 12 tegnet (det første tegn) for­tæller, at nu begynder Jesus at åbne seglene i Åb. 6. Jeg tror fak­tisk, at fordi det 5. eller måske det 6. segl er bort­ryk­kelsen og tegnet også kom til trom­pet­festen, så kan det være at Jesus åbner et segl hvert år til trom­pet­festen. Gud har altid orden i det, han gør. Han gør det han vil til hans fast­satte tider.

5 år efter

For nogle måneder siden, hvor jeg så en ud­sen­delse med Jerry Toney, sagde han, at han troede fint, at det kunne passe, at Jesus kommer igen 5 år efter Åben­baringen 12 tegnet. Hovsa, 5 år efter. Jon Knudsen siger, at det 5 segl er bort­ryk­kelen. Så gav jeg mig til at skrive ned, hvad der faktisk var sket i verden siden det tegn kom på himlen.

Nøglen til Åbenbaringen

Pastor Jon Knudsen, har fået åben­baret en “nøgle” til at forstå Åben­baringen. At Åben­baringen inde­holder 7 beret­ninger, der alle be­skriver: tiden før bort­ryk­kelsen, bort­ryk­kelsen, tiden efter bort­ryk­kelsen og Jesu gen­komst. Du kan finde over­sigten fra min side “Om Løkken Frikirke“, hvis du er inte­res­seret. Jon mener så, at det 5. segl i Åb. 6 er bort­ryk­kelsen.

Jerry mener, at det 6. segl i Åb. 6 er bor­tryk­kelsen. Da Jerry Toney i en video sagde, at han troede at det fint kunne ske at bortrykkelsen kommer 5 år efter Åb. 12 tegnet. Så var der noget, jeg pludselig så. Det vender jeg tilbage til, men først må jeg lige for­tælle føl­gende: “De faldne gudesønner” & “De 4 onde væsner“.

Det jeg pludselig så

Så vender jeg lige tilbage til det jeg så ved Jerrys ud­tal­else om 5 år efter Åben­baringen 12 tegnet. Det var fordi Jerry sagde, 5 år efter Åben­baringen 12 tegnet. Og Jon har sagt, at det 5 segl er bort­ryk­kelsen. Kan det tænkes, at Åben­baringen 12 tegnet viser, at nu begynder Jesus at åbne seglene i Åb. 6? Og at de 4 faldne gude­sønner blev løstladt (på det specielle tids­punkt)? Og at der siden hvert år er blevet åbnet et segl til trom­pet­festen?

Om det første segle så blev åbnet i 2017 eller om det første segl måske blev åbnet i 2018, ved jeg jo ikke noget om. Jeg tænker bare. Prøv at sætte det op på et stykke papir. Jeg tror faktisk, at de 4 faldne gude­sønner blev løsladt d. 23. sep­tember 2017. Og at de så kan være blevet kaldt frem én efter én hvert år til trom­pet­festen de følgende år. Vi har i så tilfælde først rigtig set virk­ningen af seglet, der er åbnet året efter.

Mellem trompetfesterne

Husk der er altid en for­be­red­el­ses­tid før noget bliver synlig for os. Vi ser ikke det, der foregår i det skjulte. Vi ser bare de synlige tegn af mørkets ger­ninger. Se min for­tegnelse over, hvad der skete i verden efter d. 23. sep­tember i 2017. – Sket siden d. 23. september 2017 –


Oversigt over seglene

Det 1. segl kan være åbnet til trom­pet­festen 2017/2018, verden blev erobret, giften blev klar. Det blev synligt efter trom­pet­festen 2019, hvor corona-virus blev lukket ud.

Det 2. segl kan være åbnet til trom­pet­festen 2018/2019. Det blev synligt efter trom­pet­festen 2019, der mistede mange men­nesker freden, fordi de blev bange for føl­gerne af corona-virus. Efter trom­pet­festen 2020 blev anden del synlig, da de første COVID-19 vac­ciner blev færdige og de begyndte at bruge dem. De myrder hinanden.

Det 3. segl kan være åbnet til trom­pet­festen 2019/2020. Det blev synligt efter trom­pet­festen 2021. Flere vac­ci­na­tioner, åg af trældom, kræves vaccine for at arbejde og tjene føden, føde­vare­priser stiger. Efter trom­pet­festen i 2021 begyndte føde­vare­mangel nok mange steder. Vi hører ikke om de fattige lande, der lider meget mere nu.

Det 4. segl kan være åbnet til trom­pet­festen 2020/2021. Flere og flere men­nesker dør som følge af den 4. rytters værk. Det kan blive meget mere synligt efter trom­pet­festen i 2022. Flere og flere men­nesker vil dø: Af sværd som kan være vacci­nerne. Af sult, mange dør af sult, fordi de rige mest tænker på sig selv. Af sot, som vil være af pest, altså en voldsom sygdom, der vil dræbe mange. Og af jordens vilde dyr. Hvem er de vilde dyr? Er det men­nesker eller dyr, der bliver helt vilde? Men alle disse ting vil komme til at koste ¼ af men­neskene på jorden livet.

Det 5. segl kan være blevet åbnet til trom­pet­festen 2021, eller blive det til trom­pet­festen i år 2022, og hvad sker der så? Bort­ryk­kelsen håber jeg.

Det 6. segl kan blive åbnet til trom­pet­festen 2022/2023, og hvad sker der så? Jeg kan jo ikke vide om det 5. eller 6. segl er bort­ryk­kelsen, men det vigtigste er, at Jesus kommer og henter os, OG vi er klar.


5 års tegn?

Bortrykkelsen kom ikke i 2021, men det kan ske i år. Jon mener, at det 5. segl er bort­ryk­kelsen, set fra himlen. Blev det 5. segl åbnet til trom­pet­festen i 2021, så kan virk­ningen komme senere, som ved alle de andre segl. Eller måske bliver det åbnet i år 2022? Jerry mener det 5. segl er martyrer. Og det 6. segl er bort­ryk­kelsen.

Uanset om det kan være det 5. eller 6. segl, der kan blive åbnet til trom­pet­festen i år, så kan det blive til bort­ryk­kelsen. I denne video: “As in the Days of Noah“, har Jerry fortalt, at det tog Noah 5 år at bygge arken og ikke 120 år, som der står. Så han tænker om Åben­baringen 12 tegnet er sidste advarsel om, at der er 5 år tilbage. Det håber jeg såmænd, at han har ret i.

Der er mange flere tegn.