Bruden er her endnu

Så er det efter trom­pet­festen, Rosh Ha­Shanah, som sluttede d. 28. sep­tember 2022, ved sol­ned­gang i Israel lokaltid ca. kl. 18.30, hvor deres dage skifter. Det betyder, at vi nu er be­gyndt på et nyt år siden ska­belsen. Og det skulle så være år 5783 efter Adam. Se også: “Hvis 2022 er 5971 efter ska­belsen“.

Ny 7-års cyklus

Det er også en ny 7-års cyklus. 5782 : 7 = 826. Så det er altså den 827. 7-års cyklus, vi er begyndt på. Og 826 : 7 = 118. Hvilket betyder, at det også er jubel-år i år. Det er det 118. jubel-år i år, som udråbes til Yom Kippur, for­son­ings­dagen. Og vi er begyndt på den 119. jubel-års cyklus. Under for­ud­sæt­ning af at det er 5783 efter Adam, vi er begyndt på nu her i 2022.

Ingen opstandelse endnu

De døde er endnu ikke opstået, og vore legemer er heller ikke blevet for­vandlet endnu. Vi er her stadig. Se: “De dødes op­stan­delse“. Men det vil ske til Guds fast­lagte tid. Spørgs­målet er jo bare, om vi kan forstå det rigtigt. Ja, vi blev ikke hentet til “Trom­pet­festen i 2022” som håbet.

Ikke overrasket fordi . . .

Jeg blev ikke overrasket over, at bort­ryk­kelsen ikke skete, da det var trom­pet­festen, for de ting, der er omtalt i Luk. 21.25-36, er jo ikke sket endnu. Ud fra, hvad der står i vers 34-36, så ser det for mig ud til, at kun kan være Jesu gen­komst med bort­ryk­kelsen, der er tale om.

Efter den store trængsel er der vist ikke “en dag, som kan komme pludselig over nogen”? Jesu gen­komst på Olie­bjerget vil ikke være som en snare, der kommer over alle dem, der bor på jorden. Og til den tid vil der ikke mere være noget at undfly for os, der venter på Jesu komme. Til den tid skulle vi gerne komme sammen med Jesus som for­ud­sagt i Zak. 14.4-5. Og HERREN (YHWH) kommer og alle de hellige med ham.

Eftersom himmelens kræfter endnu ikke er blevet rystet, som der står i Luk. 21.25-26. Og men­nesker ikke er dånet af rædsel endnu over det, der skal komme over jorden. Og det er over havet og bræn­dingens brusen, og det er sikkert også som en følge af at him­melens kræfter vil blive rystet. Og det kan være Nebiru, der bliver brugt til det. Nogle tror, at det kan være via atom­bomber, der sprænges, men så vil det jo være men­nes­ke­skabt. Og jeg tror, at det vil være Gud, der gør noget til den tid. Men vi får se, om vi stadig er i live til den tid.

De 10 jomfruer

I lignelsen med de 10 jom­­fruer i Matt. 25, der trækker det ud med brud­­gommens komme. Når jom­­fruerne ventede, hvor de gjorde, på det tids­­punkt de gjorde, så må det jo da være, fordi det skulle være til den tid, han havde annon­­ceret, at han ville komme. Men det trak ud. Og fordi det trak ud, og det var sent, så faldt de alle i søvn. Men ved midnat lød der et råb: “Se, brud­­gommen er der, gå ham i møde!”. Så vågnede de alle og gjorde deres lamper i stand.

Midnat

Hvornår er det midnat? Det ved jeg ikke. Men jeg tror absolut, det vil føles som midnat til trom­pet­festen i 2024. Nej, det passer ikke med Guds 7-års cyklus i for­hold til den store trængsel, hvis vi er begyndt på 5783 efter skabelsen nu her i 2022. Men der er 2550 dage mellem trom­pet­festen i 2024 og for­son­ings­dagen i 2031. Jeg tror, at vi kommer til at vente til 2024. Uanset om vi håber nok så meget, at han kommer før. Om 7 år, hvor den næste 7-års cyklus begynder (efter nu­værende tids­reg­ning), der passer det ikke med de 2550 dage.

Regnefejl?

Men til gengæld vil det i 2024 være 7 år efter “Åben­bar­ingen 12 tegnet“, som var d. 23. sep­tember 2017. Jeg tænker, om det faktisk måske først vil være år 5971 efter ska­belsen til den tid. Vi er men­nesker, og vi kan regne fejl. Se: “Hvis 2022 er 5971 efter skabelsen“. Hvis det er til­fældet, at vi i 2024 begynder på efter Guds tids­reg­ning, så vil det passe med hans 7-års cyklus til den tid. Jeg ved det ikke, men Gud ved det. Og han op­fylder sit ord fuld­stændig som for­ud­sagt, det er helt sikkert.

Guds tegn på himmelen

Åbenbaringen 12 tegnet er Guds tegn på him­melen. Hvad be­tyder det så? Ja, hvad jeg tænker om den ting, har jeg ikke nået at få skrevet endnu. Men du kan jo tænke over det, om du vil.