Citater af Yuval Noah Harari

Du kan se lidt om, hvem manden er her – Om Yuval Noah Harari.

Her er en kanal med mange citater af Yuval Noah Harari – brow­seren Vivaldi kan over­sætte.


Citater af Yuval Noah Harari

Via den engelske video her – Hvem styrer den store nul­stilling og står i spidsen for Gates, Schwab, Zucker­berg og Obama? – Fandt jeg neden­stående citater af Yuval Noah Harari. Jeg skriver citaterne af Yuval Noah Harari i ” . . . ” og skriver så mine kom­men­tarer til dem på siden, der er linket til ved citatet.

På siden her – WHO leder – Yuval Noah Harari – ligger der også en masse citater af ham, med skrift­steder efter.

Overvågning under huden

Video – “Mennesker er nu hackbare dyr. – Den frie vilje er fortid.” – “Lad aldrig en god krise gå til spilde. En krise er en mu­lighed for at gøre det, som folk i nor­male tider aldrig vil gå med til, men i en krise har mange men­nesker ingen chance. Folk vil kunne se tilbage om hun­drede år og iden­ti­ficere corona-virus epide­mien som den tid, hvor et nyt over­våg­ningssystem tog over. Især over­vågning under huden.”- Men­nesker – hack­bare dyrDen gode krise

Opvågning!

Hvornår vågner men­nesker op og ser og forstår at:

Dyret er her!


Video – “COVID-19 bør føre til op­ret­telsen af et globalt sund­heds­system”.


Video – “Kristen­dommen har ingen sand essens. Vi vil se frem­komsten af nye reli­gi­oner.”