Gud ved, hvilket år vi har

Ja, Gud ved, hvilket år vi har siden ska­belsen. Det tyder på, at men­nesker ikke ved det. Da Jesus ikke kom i 2022 til trom­pet­festen, så tror jeg faktisk, at han kommer i 2024 til trom­pet­festen. Hvorfor kan du se på min side “Bruden er her endnu” og “Hvis 2024 er 5971 efter skabelsen

Åbenbaringen 12 tegnet

Så er der også lige det såkaldte Åben­baringen 12 tegnet. Jeg kalder det for det første tegn i Åben­bar­ingen 12, da der er to tegn. Du kan se mere om det på min side “Åben­bar­ingen 12 tegnets be­tyd­ning” & “Min over­be­vis­ning om Åben­bar­ingen 12 tegnets be­tyd­ning“.