Årsagen til Davids synd med Batseba

Der var en årsag til at David faldt i synd med Batseba. Vi kan læse beretningen om David og Batseba i 2. Sam. 11-12.24.

Årsagen findes

I Salme 32 kan vi se at David blev klar over, at der var en årsag til, at han bedrev hor med Batseba. Men det står endnu bedre i Salme 32 oversat fra The Amplified Bible. Hvor David faktisk fortæller, at Guds hånd lå tungt på ham både dag og nat, efter hans synd. Det var, fordi Gud var mis­for­nøj­et med ham. Davids livskraft svandt, han jamrede dagen igennem, men det hjalp ikke noget. David ind­røm­me­de og bekendte så sin synd overfor Gud, samt sin uret­fær­dig­hed og lovløshed. Så tilgav Gud David med det samme.

Kong David måtte erkende, at hans fald med Batseba skyldtes, at hans forfader Juda havde fået et barn med en “skøge”. D.v.s. at det var ikke en skøge, det var han svigerdatter Tamar. Hun havde været gift med den ældste af Judas sønner Er, men han døde, uden at de havde nået at få børn. Så skulle hans bror Onan indgå svo­ger­æg­te­skab med hende for at skaffe sin broder afkom. Men Onan ville ikke skaffe sin broder afkom, så han døde også. Juda havde ikke givet Tamar sin yngste søn Sjela til ægte, som han skulle ifølge loven, selvom drengen var blevet voksen. Han var bange for, at hans tredje søn også skulle dø.

Beretningen kan vi læse i 1. Mosebog 38 om Juda og Tamar. Tamar fik tvillinger med sin svigerfar. Den førstefødte Perez står også i Jesu slægtsregister i Matt. 1.3. Så selvom barnet blev undfanget ved en syndig handling, så blev drengen brugt af Gud. Men det at Juda fik barnet med sin svigerdatter i den tro, at det var en skøge. Det var en syndig handling. Den synd blev nedarvet til kong David. Og den blev årsagen til, at  David faldt med Batseba. Her i Davids liv var årsagen den synd, som hans forfader Juda begik mange år før. Juda var Davids 7 gange tip-oldefar. Det var altså sket 10 gene­ra­ti­on­er tidligere.

Årsagen

Her ser vi altså, at årsagen i Davids liv er den syndige handling, som blev begået mange år før af hans forfader Juda. David måtte gøre noget! Se Davids opgør med “lysten” i hans liv.