Stolthed og hovmod

Jeg er klar over, at ordet stolt enten kan have en negativ eller en positiv betydning.  Nogle bruger ordet stolt i den positive mening, at de f.eks. er stolte over deres børn. Der kan man også sige glad og taknemlig. – For stolthed er ikke noget godt, når det er hovmod. – Der er forskel på at være stolt over noget i en positiv betydning og at have stolthed i hjertet, så det bliver hovmodigt.

Hvad er stolthed? At være stolt er at være hovmodig. At have højere tanker om sig selv end man bør have. At være overlegen og indbildsk. Arrogant og selvglad. Stor­heds­van­vid. Der kan sættes rigtig mange ord på. Og så er det det modsatte af yd­myg­hed.

Stolthed og ydmyghed 

Jak. 4.6.b og 1. Pet. 5.5.b står der: »Gud står de hovmodige imod, men de ydmyge giver han nåde.« Gud står de hovmodige imod. Ønsker vi at kunne få Guds nåde, så må vi have et ydmygt hjerte og omvende os fra enhver form for stolthed og hovmod. Det græske ord, som her er brugt for hovmodige, betyder stolt, hov­mo­dig og overmodig. Det betyder at se ned på andre. Altså at ringeagte andre. At ringeagte andre er også at vise per­sons­an­se­el­se.

Kødets gerninger og stolthed 

Stolthed er indbefattet i kødes gerninger. Det er et andet græsk ord, som er brugt i kødets gerninger, men det indeholder stolthed. I den nye danske bibel står det som sel­visk­hed. I den gamle danske bibel, som jeg bruger, skriver de egennytte. Det græske ord, det er oversat fra, betyder: selvisk stræben, ærekærhed, kappestrid og stridsyge. Det betegner en meget egoistisk holdning, som stræber efter noget, uden at tage hensyn til andre. Ærekær er det samme som stolthed.

Så stolthed og hovmod er nævnt blandt kødets gerninger. Kødets gerninger har kon­se­kven­ser. De mennesker, som bliver ved med at gøre kødets gerninger og ikke vil omvende sig, kan ikke arve Guds rige. Guds rige er i sidste ende Himmelen. Så det er ret alvorligt. Det er da heller ikke særlig rart at være sammen med arrogante og overlegne mennesker. Og endnu værre er det, hvis de mennesker tilmed går for at være kristne. Her kan du læse lidt mere om kødets gerninger.

Stolthed vidner

Ja, stolthed vidner også, men ikke om noget godt. Det har intet tilfælles med Kristi sindelag. Det, som blev årsagen til Lucifers fald, var, at han blev hovmodig. Så hovmod og stolthed stammer fra mørkets rige, og det bør vi absolut ikke have i vore liv. At sige man er en kristen og samtidig have en overlegen og arrogant udstråling får absolut ikke andre til at få lyst til at blive kristne.

Mange vil ikke være kristne, fordi de har et helt forkert billede af, hvad det vil sige at være en kristen. Men hvem har givet dem det billede? De kan desværre have oplevet kristne, som viser det. Men det kan også være Djævelen, som forvrænger sandheden.

Hovmod vidner om egoisme. Den ringeagter andre. Den hæver sig selv op over andre og ser dermed ned på andre. Så det er storhedsvanvid. Den slags bør absolut ikke findes blandt kristne. Den er så fuldstændig modsat Guds natur. Den strider mod vores ånd, når vi er født på ny.

Stoltheden skal nedbrydes

I 2. Kor. 10.5 står der Vore stridsvåben er nemlig ikke verdslige, men mægtige for Gud, så de kan nedbryde fæst­nings­vær­ker. Med dem nedbryder vi tan­ke­byg­ning­er og alt hovmod, der rejser sig imod er­kend­el­sen af Gud, og tager enhver men­nes­ke­tan­ke til fange ind under lydighed mod Kristus. 2. Kor. 10.5. Her står sådan set, at vi kan nedbryde alt hovmod, som rejser sig imod Gud med vore stridsvåben. Og det skal vi gøre, for Gud står de hovmodig imod.

Stoltheden skal fjernes! – Stolthed skal knuses! – Og det kan vi gøre ved at bearbejde stoltheden med Guds ord. For Guds ord er som en hammer.